Ignatziu dae Làconi

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search

Ignatziu dae Laconi (Làcuni, 17 de nadale in su 1701 - Casteddu. Santu. De familia pobera. A vinti annos intrat tra sos Padres Caputzinos in Casteddu. Po tantos annos faghet su padre pedidore in diversas biddas e in Casteddu dende esempiu de umiltade manna. Sa tumba sua, in sa creja de fra Ignatziu, in Casteddu, est meta de pellegrinagios dae ogni parte de s'Isola.

WikiAiutare.pngCustu artìculu non sighit sas regulas: agiuda a lu megiorare sighende su istile de Wikipedia.