Template:Avisuimmàgine2

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search
Emblem-question-yellow.svg T'est pedidu un'acrarimentu, pro piaghere leghe cun atentzione.
Examine copyright icon.png Salude Avisuimmàgine2,

ti bolio fàghere ischire chi informatziones de provenientzia, autore e/o istatus de su deretu de autore fartantes o in contraddissione cun su cùntennidu, e pro custu non sighit su chi est pedidu in sa pàgina impreada pro su carrigamentu.

Dias pòdere cortesemente annanghere totu sas informatziones netzessàrias pro su carrigamentu in Wikipedia?

Pro àteras informatziones leghe Wikipedia:Deretu de autore immàgines, sa pàgina currelada FAQ e sighi s'àndala ghiada pro su carrigamentu de sas immàgines.

Sas immàgines sena sas informatziones netzessària benint a parusu burradas intre carchi die/ora pro segurantzia.

Gratzias pro sa cumprensione.


Messaggiu importanti! Custu template tenet unu o prus paràmetros optzionales. In su còdighe suo impreat caraterìsticas relativamente cumplessas o "esotèricas".

Pro praghere, non proves a lu mudare si non ses tzertu de àere cumprèndidu sa funtzione e si non ses prontu a acontzare totu sos dannos eventuales chi diant pòdere essire a campu si sos risultados diant èssere diferentes dae su chi tenes in conca. Totu sos esperimentos depent èssere fatos in sa pàgina de proa (Sandbox) dedicada.