Wikipedia:Wikifèminas 2020

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search
Ti damus sa benebènnida in Wikifèminas 2020

Sa prima maratona de iscritura de sa Wikipedia sarda.

Introdutzione[modìfica su còdighe de orìgine]

Pro su mese de maju sa Wikipedia sarda est ammaniende una wiki-maratona, sa prima inoghe, e pro s’argumentu amus isseberadu sas biografias de sas fèminas sardas, cun s’idea de megiorare sos artìculos (pagos e galu tropu curtzos) chi giai esistint e nde fàghere de noos, pro ismanniare sa presèntzia issoro inoghe, chi est galu tropu minore. Gràtzias a una collaborazione cun Amical Wikimedia, s’organizatzione de sos wikipedianos catalanos, amus otentu una lista de fèminas sardas chi tenent un’artìculu in sa wikipedia catalana e in cussa italiana, in manera de tènnere un’elencu de artìculos de creare fintzas in cussa sarda. Si s'idea bos agradat, aunide·bos a nois!

Longària[modìfica su còdighe de orìgine]

Sa maratona at a incumentzare su 1 de maju 2020 e at a acabbare su 31 de su matessi mese. Si sos artìculos de creare ant a èssere totu fatos, at a sighire a abarrare aberta su matessi, finas a su 31, pro sas megiorias ebbia.

Modalidades de traballu[modìfica su còdighe de orìgine]

Pro chie cheret pigare parte a sa maratona, in s’Agiudu at a pòdere agatare una ghia pro imparare a iscrìere artìculos, e in cada manera s'amministradore responsàbile, L2212, at a compidare sas modìficas pro fàghere in manera chi siat totu a postu e non bi siant errores. S’in casu mai bos at a serbire agiudu, ais a pòdere pedire agiudu fintzas a issu in sa pàginas de sas cuntierras sua. In prus, ais a pòdere impreare totu su materiale chi si podet agatare in ìnternet pro agiudare a iscrìere in limba sarda:

1 - Sos curretores ortogràficos in lìnia, a disponimentu in duas versiones:

2 - Apertium, su tradutore automàticu dae su catalanu e dae s'italianu a su sardu, in grafia LSC, chi est fintzas integradu in sa funtzionalidade de tradutzione de sos artìculos de Wikipedia (a disponimentu petzi pro chie tenet unu contu registradu), e si podet impreare in ie o in su situ suo. Una ghia pro s'impreu suo in wikipedia si podet agatare finzas inoghe, frunida·nos dae Sardware.

3 -Sos ditzionàrios de sa limba sarda, de cada genia

4 - Sas èntulas pro acrarire cal'est sa grafia chi ais a impreare (dage cara a non fàghere incumentzare brigas mudende sa chi ant impreadu calicun'àtere in sa parte de testu sua!)

Cussigiamus a totus de si registrare in antis de incumentzare a traballare, ca ant a pòdere impreare cosas che a s'aina de tradutzione, chi pro chie est anònimu no est a disponimentu, e at a èssere meda prus fàtzile chistionare e arresonare cun totu cantos e traballare paris!

Lista de artìculos de creare o megiorare[modìfica su còdighe de orìgine]

Custa lista, comente giai iscritu in subra, est pro sa majoria una lista de artìculos de fèminas sardas in sa Wikipedia catalana e in cussa italiana, cun in prus carchi àteru nùmene annànghidu pro s'importàntzia sua. Chie cheret propònnere un'àteru nùmene, però, tenet sa possibilidade de lu fàghere in fundu a custa pàgina, frunende nùmene e sambenadu (e fintzas su paranùmene, si est de annotu) de custa persone, e unas cantas notas biogràficas o carchi cosa chi acraret proite diat dèpere tènnere, a parre bostru, un'artìculu in Wikipedia. Pro pompiare sos artìculos in sas àteras versione de Wikipedia, s'in casu mai bos potzant èssere ùtiles che a riferimentu, incarcade in sas "X" a curtzu a sos nùmenes!

Nùmene IT CA
Adelàsia Cocco X
Adelàsia de Torres X X
Adele Loriga X
Agalbursa de Cervera
Agnese de Càlaris X
Albina Angioni
Alessandra Balletto X
Alessandra Carboni (1)
Alessandra Giudici X
Alessandra Meloni X
Alessandra Todde X
Alessia Fadda X
Alessia Orro X
Amalia Schirru X
Angela Eugenia Nonnis X
Angela Quaquero X
Angelina Cabras X
Anna Bassu (1)
Anna Cabras Brundo X
Anna Cinzia Paolucci
Anna Cristina Serra
Anna Floris X
Anna Gardu (1)
Anna Loddo X
Anna Maria Falchi Massidda X
Anna Maria Pierangeli X
Anna Marongiu X
Anna Melis X
Anna Pietrina Murrighile X
Anna Rita Angotzi X
Anna Sanna X
Annalisa Diaz X
Annarita Buttafuoco X
Antonella Salvietti X
Antonia Mesina X
Astrid Meloni X
Beatrice de Arborea X
Beneita de Arborea
Beneita de Càlaris X X
Bernadette Manca di Nissa X
Bianca Pitzorno X
Candida Mara X
Carla Cocco X
Carla Valentino X
Carmela Frulio X
Carmen Melis X X
Caterina Murino X
Caterina Pes X
Chiara Vigo
Cinzia Sanna
Cinzia Zanotti X
Clara Murtas X
Clara Podda X
Claudia Aru
Claudia Carta X
Claudia Crabuzza
Claudia Lombardo X
Claudia Pinna X
Cleide Urlando X
Clelia Garibaldi X
Clelia Sedda X
Cristiana Collu X
Cristina Maccioni X
Damiana Deiana X
Daniela Pes
Daniela Porcelli X
Dolores Turchi X
Edina Altara X
Edvige Carboni X
Elene de Gaddura X X
Elena Ledda X X
Eleonora Palmas X
Elettra Deiana X
Elisa Salvadori X
Elisabetta Balia X
Elisabetta Canalis X
Elisabetta Dettori
Elisabetta Scano X
Elisabetta Vernier X
Elvira Evangelista X
Emanuela Corda X
Emanuela Loi X
Enrica Pintore X
Erika Campesi X
Eva Mameli Calvino X X
Fabiola Piroddi X
Fausta Cialente X
Federica Brunetti X
Federica Daga X
Filomena Moretti X
Fiorella Carboni X
Franca Dall'Olio X
Franca Masu X X
Francesca Barracciu X
Francesca Deidda X
Francesca Devoto X
Francesca Soro X
Francesca Zatrillas X
Gabriella Carlucci X
Geppi Cucciari X
Gioia Masia X
Giorgia Casula X
Giorgia Loi (CRC posse)
Giorgia Palmas X
Giovanna Sanna X
Giulia Moi X
Giulia Staccioli X
Giuliana Portas X
Giuseppina Projetto X
Giusy Devinu X
Gloria Milland X
Gràtzia Deledda X X
Gràtzia Dore
Ida Carrara X
Ida Collu X
Ilaria Porceddu X
Ippolita Ludovisi X X
Irene Coghene X
Irene Nonis X
Iride Altara X
Julia Carta
Jole Ruzzini X
Lia Origoni X
Lidia Mannuzzu X X
Lidia Oppo X
Lluciana Sari X
Luana Farina (1
Lucia Scanu X
Luna Melis X
Luisella Albanella X
Maddalena Calia X
Manuela Mascia X
Manuela Serra X
Manuela Tesse X
Mara Lapia X
Mariantonietta Piga
Maria Antonietta Sisini X
Maria Aurora Salvagno X
Maria Ausilia Piroddi X
Maria Barca
Maria Carta X X
Maria Casula X
Maria Cocco X
Maria Cristina di Savoia X X
Maria Del Zompo
Maria Frau X
Maria Gabriella Pinto X
Maria Gabriella Sagheddu X
Maria Giacobbe X
Maria Giovanna Cherchi X
Maria Lai X
Marianna Bussalai
Maria Paola Muzzeddu X
Maria Pia Lai Guaita X
Maria Rosa Punzirudu X
Maria Teresa Cau X
Marisa Pavan X X
Marisa Sannia X
Mavie Bardanzellu X
Mena Manca Cossu (1
Michela Murgia X X
Michelina Lunesu X
Natalia Ligas X
Nereide Rudas
Ninetta Bartoli
Nunzia Serradimigni X
Pamela Prati X
Paola Antonelli X
Paola Deiana X
Paola Massidda X
Paola Pinna X
Paschedda Zau
Perdita Basigheddu X
Pinutxa Ginesu Maffei X
Rita Livesi X
Roberta Gitani X
Roberta Serradimigni X
Romina Pinna X
Rosanna Baiardo X
Rossella Faa
Rossella Sardu X
Santa Suina X
Sara Farris X
Sara Palmas X
Sardigna de Lacon
Savina Dolores Massa X
Silvana Lenzu X
Silvia Cannas X
Silvia Careddu X
Simona Sodini X
Simonetta Spiri X
Stefania De Michele X
Stefania Masala X
Tamara Pintus X
Tessa Gelisio X
Timbora de Rocabertì X
Valentina Uccheddu X
Vanna Vinci X
Vittoria Bogo Deledda X
Verdina Pensè X
Violant Carròs i de Centelles X

Propostas de àteros nùmenes[modìfica su còdighe de orìgine]

  • ...
  • ...
  • ...