Cantu de sa sibilla

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search

Su Cantu de sa Sibilla (in catalanu "lo cant de la sibil·la") est unu drama litúrgicu et unu cantu gregorianu de spainadura manna in s'Evu de mesu in totu su sud de s'Europa. Mancai fudi istau proibiu apustis de su Conziliu de Trentu, s'est sighiu de rapresentai, aintru de sa missa de nott'e xena, in totu is cresias de Malliorca et in Sardigna in s'Alighera, mancai in s'antigoriu si n'di fadiant in ateras zitadis e bidhas de totu s'isula.Su Cantu de sa Sibilla in s'Alighera


Al jorn del judici
parrà qui avrà fet servici.

Un Rey vindrà perpetual
vestit de nostra carn mortal
del Cel vindrà tot certament
per fer del setgle giugiament.

Ans quel Judici no serà
un gran señal sa monstrarà
lo sol perdrà la resplandor
la terra tremirà de por.

Aprés se badarà molt fort
amostrantse de gran conort
amostrar se an ab bris i trons
les infernals confusions.

Del Çel gran foc devallarà
com a soffre molt podirà
la terra cremarà ab furor
la gent avrà molt gran terror.

Aprés serà un fort señal
d'un terratremol general
les pedres per mig se rompran
y les montañes se fendran.

Llavors ningú tindrà talent
de or, riqueses, ni argent
esperant tots quina serà
la sentèntia ques darà.

De morir seran tots son talents
scrafirlos an totes les dens
no y avrà home que no plor
tot lo món serà en tristor.

Los puits y plans seran iguals
allí seran los bons y mals
Reis, Duchs, Conptes y Barons
que de lus fets retran rahons.

Aprés vindrà terriblement
lo fill de Déu omnipotent
qui morts y vius judicarà
qui bé avrà fet allís parrà.

Los infans qui nats no seran
dintre ses mares cridaran
diran tots plorosament
ajudaus Déu omnipotent.

Mare de Déu pregau per nos
pus seu Mare dels peccadors
que bona sentèntia hajam
y Paradís possehiam.

Vosaltres tots qui estau
devotament a Déu pregau
de cor ab de gran devoció
que us porte a salvació. Amen.