Collida partzida

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Casciones pro sa collida partzida

In sa zestione de s'arga, sa collida partzida est unu sistema de collida de sos refudos sòlidos urbanos chi prebidet, pro onzi tipu de arga, una prima selessione o diferentziadura de acordu cun su tipu dae bandas de sos tzitadinos, duncas diverisifighende-la dae sa collida sena distinghidura, preferente finas a pagos annos a como.

Pro custa resone, sa finalidade reale est sa partzidura de sos refudos in manera a readeretare onzi tipu de arga partzida chirru a su tratamentu respetivu prus inditadu de dissipadura o recuperadura chi andat dae su depòsitu in sos muntonarzos a s'inchinisadura o a s'abaloramentu pro s'abarramentu sena distinghidura, a su cumpostazu pro s'orgànigu e a su retzirculamentu pro su partzidu naradu propiamente (pabiru, bidru, pràstiga, metallu, eac.).

Pro cunseghèntzia, a resone de su de susu, sa collida partzida est amaniadora de sa zestione de sos refudos prus curreta e adelantada, sustituende-nde de fatu sa prima fase de su protzessu intreu, peroe perdet sentidu si fartant sas installaduras de tratamentu e dissipadura de s'arga partzida.