Jump to content

Fulgentziu de Ruspe

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.

Fulgentziu, santu. Africanu (462-527). Giovanu, si faghet cristianu e puru eremida. In Africa tando cumandaiana sos Vandalos, unu populu europeu, passadu in Africa, dae s'Ispagna, cristianu ma arianu. Diventadu preideru, benit fattu piscamu de Ruspe. Ma custu fudi proibidu dae su re arianu, chi no cheriada piscamos noos cando nde moriada unu. Fulgentziu benit esiliadu in Sardigna, inue però est mastru de preideros, monacos e piscamos. Torrat in Africa a sa morte de su re Trasamundu, e continuat a preigare e insegnare difendinde sa fide cristiana catolica dae sos attaccos de sos arianos. Morit a Ruspe su 527. Sa festa su 1 de bennalzu.