Ischidorzu telefònigu

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.

S'ischidorzu telefònigu est unu servìtziu telefònigu cumbidadu dae Telecom Itàlia e dae àteros zestionadores telefònigos.

Su servìtziu fiat istadu ativadu in sos annos sessanta dae sa Sip, antetzedidora de Telecom Itàlia, e pro annos aiat tentu comente nùmeru su 114.

Dae su 2002, su nùmeru de s'ischidorzu telefònigu de s'impresa de Istadu est mudadu prus bias, finas a su 42142 atuale.

Cun s'intentu de evitare s'acontèssida de brullas de malu sabore, finas a su 1986 sos usuàrios chi dimandaiant s'ischidorzu peri telèfonu fiant remutidos deretu a pustis pro berifigare sa beridosidade de sa telefonada.

In su 1986, fiat istadu introduìdu su servìtziu de reservadura automàtiga, chi sighit a esser impreadu. Pro reservare, est basante a sighire sa missada grabada, marchende in su tecradu su nùmeru telefònigu suo pròpriu a sa prima e a pustis s'ora in ue si disizat a esser ischidados. Pro evitare brullas, sa reservadura si podet realizare petzi dae s'aparitzu in ue si disizat s'ischidorzu.