Mandicadores de erba

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search

Nùgoro-Istemma.png
Articulu in nugoresu
Nùgoro-Istemma.png

Cussu de sos mandicadòres de erba (草食(系)男子, Sōshoku(-kei) danshi) est unu fenòmenu giapponesu chi bìet òmines refudànde sa còja o fìntzas solu un'amoràda. Sun descrìttos, a s'ispìssu, comènte zente moderàda chi tènet cùra meda de s'aspèttu suo.

In sutta de custa categoria, bi sun màscros e fèminas sìat pettàrjos (肉食系 nikushoku-kei) sìat mandicadores de erba (草食系 sōshoku-kei).

In su mese de Capidànne de su 2010, su 36% de òmines giapponesos tra sos 16 e 19 annos si intendìat "mandicadòre de erba". In prus, duas chìrcas de òmines chène amoràda tra sos 20 e 30 annos aìan naràu chi, rispettivamente, su 61% e su 70% si cunsideràbat gòi.

Custu fenòmenu pònet a tìmmer a su gubernu giapponesu, chi lu bìet comènte sa resòne printzipale de su tassu de nàschida nassionàle andànde in falàda: pro custu su gubernu bòlet dare azùdos economicos a sas cropas de amorados chi chèren fàcher fìzos.

Su favèddu lu at imbentàu Maki Fukasawa ind un'articulu prubicàu in su 13 de Santu Gabìne de su 2006, e est bènnia a imprèu comùnu in su 2008.

Custu fenomenu at pèri cambiàu s'economia giapponesa. Sos òmines sun comporànde, prus oje chi non mai, prodottos comènte a bellai e dùrches in cantitade manna, e su mercàu at cumintzàu a sìchire cust'àndala puru pro torràre impòsta a custa dimànda. Cosas comènte sa màcchina si còmporan meda prus pacu in custos annos.

Secùndu a Fukasawa, sōshoku danshi non sun chène disìzu de relassiòne romantica, ma no nde lis impòrtat nudda de su disìzu "carràle". Prus a tàrdu, su filosofu Masahiro Morioka at descrìttu sos mandicadòres de erba nànde chi issos sun "sos bellèddos de sa zenerassiòne nova chi non pùnnan a si chircàre càrre, ma prefèrin a si mandicàre erba a costàzu de s'atteru sèssu". Nànchi sos òmines "mandicadores de erba" pònen sas fèminas a tribulàre meda.