Marteddu mecànigu

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.

Su tèrmine marteddu mecànigu (naradu in su limbazu familiale marteddu truncasfartos) ìnditat màchinas pertunghedoras a percutidura portàbiles chi traballant alimentadas dae s’àera cumprìmida. Est impreadu, in mesu de s’àteru, pro sa chimentadura de rocas o pro traballos de pertunghedura de sa superfìtzie caminale.

Funtzionamentu[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Su marteddu mecànigu podet esser assionadu a mèdiu de àera cumprìmida. S’impreant zenerarmente in su cuadru de sos fraigamentos edilìtzios, bogadorzos e traballos caminales.

S’assione de su marteddu mecànigu podet essere cumparada cun sa de unu marteddu e unu puntzotu. Su marteddu est custituìdu dae un’elementu chi est sutapostu a unu moimentu periòdigu arternadu dae bandas de s’àera cumprìmida chi est imbiada cun prensu bariàvile peri su tempus, determinende s’iscostiamentu suo in fatu de sas fortzas de prensu chi assionant in sa superfìtzie de su marteddu. Su puntzotu est custituìdu dae una pèrtiga de metallu (aina) a sa cale est tramudadu s’impursu de su marteddu e chi torrat a sa posissione sua inissiale gràssias a una molla. S’àera cumprìmida pro assionare su marteddu mecànigu est dispensada zenerarmente da unu cumprimidore portàbile ghiadu dae unu motore diesel o benzina in su casu de marteddos minores.

Su marteddu mecànigu cun àera cumprìmida est impreadu in zenerale bertigarmente si tenet aferradorzu dupru a forma de C. S’imprestat a operassiones de chimentadura de paredes bertigales, in ue a bias est sustentadu in posissione orizontale a mèdiu de una corda. Custu iscàpitu non b’est in su casu de marteddos mecànigos montados in unu servosustentu, unu sistema impreadu meda in sos bogadorzos. Esistint marteddos mecànigos pertunghedores montados in trinos assionados in manera idràuliga pro sa pertunghedura de sa roca.

Efetos subra sa salude de sos impitadores[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

S’istrèpitu zeneradu dae sos marteddos mecànigos fùrriat a inghìriu de 100 deghibèlios finas a una distàntzia de unos duos metros, pro custa resone est pretzisu a impreare auriculares ispetziales de proteghidura. Sos istrobos auriculares eventuales sunt evidentziados dae sa cumparta de acufenos.

Sas bivraduras repìtidas a sas cales sunt sutapostos sos operadores nche podent zugher a formas tìpigas de su sìndrome de Raynaud (un’istrobu basculare particulare in ue sos pòdighes resurtant in colore arbu o biaitastru) a una sìndrome de su tunnel carpale.