Referendum pro s'indipendentzia iscotzesa de su 2014

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search

Nùgoro-Istemma.png
Articulu in nugoresu
Nùgoro-Istemma.png

S'Iscotzia.

Su Referendum pro s'indipendentzia de s'Iscotzia si at a tènner in su 18 de Capidanne de su 2014. Istabilìu dae su gubernu iscotzesu a pùstis de un'accordu lòmpiu tra su Presidente de s'Iscotzia Alex Salmond e su premier inglesu David Cameron, in su referendum b'at a èsser custa dimanda: "S'Iscotzia dìat dèper esser unu istadu indipendente?". Sicomente, pro istabilire custu referendum, in su cursu de sa tertza lezisladura non bi fit resessiu a ottènner s'assusténiu dae sos partidos chi bi cheriat, s'SNP (Partidu Natzionale Iscotzesu, Scottish National Party) b'at sichìu a traballare cando at bintu sas eletziones de su 2011 sende majorìa in su parlamentu. In su 10 de jannarju de su 2012, su gubernu iscotzesu at nau chi sa cussurtassione l'at a promògher in attonzu de su 2014; in su 15 de Santu Gabine un'accordu an fattu David Cameron, su primu ministru de su Regnu Unìu, e su primu ministru iscotzesu Alex Salmond. Nanchi su cuadru giuridicu dìat pertoccare: sa solididade economica de s'Iscotzia, sa modalidade de defensa, su mantenimentu de rapportos chin su Regnu Unìu e sa boluntade a si pònner in intro de ordines sovranatzionales, comente a s'Unione Europea e sa NATO.

An fattu su referendum in die de chenapura de su 18 de Capidanne de su 2014, permittìnde a botare fìntzas sos de 16 annos. S'incras, an prubicàu su resurtàu: at bìntu su "nono" pro su mantenimentu in intro de su Rennu Unìu chin su 55,3% de sos botos (2.001.926), a fronte de unu "eja" pro s'indipendentzia de su 44,7% (1.617.989).