S'istassione (pellìcula de su 1990)

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search

S'istassione est una pellìcula de 1990 aderetada dae Sergio Rubini. Est chistione de sa bersione de tzine de su traballu teatrale a su matessi nùmene de Umberto Rubini, istuturadu de acordu cun sa figura e sas caraterìstigas de su Sergio Rubini zòvanu de tando.

Inredu[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Su cabu de istassione tìmidu Domenico (Sergio Rubini) bivit a sa sola in s'impostadorzu suo minoreddu, belle isuladu in su sartu apuliesu.

Sa bida sua est fata de relozos, campaneddas e trenos, e oramài de sa sea sua l'ischit totu. Finas chi sa zanna pesada de una bardana s'at a aberrer sena dèroga semper a sa matessi ora, suta de s'efetu de sas bivraduras de unu trenu lestru transitende.

Belle gasi, una note custa rutina s'isperrat: a s'istassione acoetat una fèmina zòvana e bella (Margherita Buy), a pee e bulluzada. Si nch'est fuìda dae una billa a pagu tretu in ue, in tempus de una festa, su cumpanzu suo burratzu (Ennio Fantastichini) at cumintzadu a la malutratare.

Su matessi òmine arribat pagu ora a pustis pro recuperare sa cumpanza sua. Peroe nde naschit una bria, su cabu de istassione minore, pro defender sa fèmina (chi l'agradat a beru), binchet sa timidesa sua e lu bogat in zanna. S'òmine biolentu nche crompit a arrocare s'istassione minore, chi est tancada, chirchende foras male de li ponner fogu, e pènetrat a intro. Oramài assurviladu, est a puntu de iscuder sarvazamente siat su cabu de istassione siat sa fèmina. Peroe Rubini, cun s'azudu de sa zanna de sa bardana, at a bincher sa pelea desiguale. Intre isse e sa fèmina oramài si sunt creados unu tensu e un'atraghidura chi augurant bene pro carchi cosa de prus ìntimu. Peroe sas diferèntzias sotziales sunt demasiadas, e sos duos s'ant a partzire.