S'istassione (pellìcula de su 1990)

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.

S'istassione est una pellìcula de 1990 aderetada dae Sergio Rubini. Est chistione de sa bersione de tzine de su traballu teatrale a su matessi nùmene de Umberto Rubini, istuturadu de acordu cun sa figura e sas caraterìstigas de su Sergio Rubini zòvanu de tando.

Inredu[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Su cabu de istassione tìmidu Domenico (Sergio Rubini) bivit a sa sola in s'impostadorzu suo minoreddu, belle isuladu in su sartu apuliesu.

Sa bida sua est fata de relozos, campaneddas e trenos, e oramài de sa sea sua l'ischit totu. Finas chi sa zanna pesada de una bardana s'at a aberrer sena dèroga semper a sa matessi ora, suta de s'efetu de sas bivraduras de unu trenu lestru transitende.

Belle gasi, una note custa rutina s'isperrat: a s'istassione acoetat una fèmina zòvana e bella (Margherita Buy), a pee e bulluzada. Si nch'est fuìda dae una billa a pagu tretu in ue, in tempus de una festa, su cumpanzu suo burratzu (Ennio Fantastichini) at cumintzadu a la malutratare.

Su matessi òmine arribat pagu ora a pustis pro recuperare sa cumpanza sua. Peroe nde naschit una bria, su cabu de istassione minore, pro defender sa fèmina (chi l'agradat a beru), binchet sa timidesa sua e lu bogat in zanna. S'òmine biolentu nche crompit a arrocare s'istassione minore, chi est tancada, chirchende foras male de li ponner fogu, e pènetrat a intro. Oramài assurviladu, est a puntu de iscuder sarvazamente siat su cabu de istassione siat sa fèmina. Peroe Rubini, cun s'azudu de sa zanna de sa bardana, at a bincher sa pelea desiguale. Intre isse e sa fèmina oramài si sunt creados unu tensu e un'atraghidura chi augurant bene pro carchi cosa de prus ìntimu. Peroe sas diferèntzias sotziales sunt demasiadas, e sos duos s'ant a partzire.