Jump to content

Silurzia

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Icona
Icona
Icona
Icona
Custu artìculu non est galu in mancuna categoria.
(castia inoghe pro sos articulos senza categoria, e s'elencu de sos articulos senza mancuna categoria)
Custu artìculu non sighit sas regulas: agiuda a lu megiorare sighende su istile de Wikipedia.

Pro silurzia (gr.: “cheirourgia” dae “χείρ”, “χειρός”, manu e “ἔργον”, òpera) s'intentat etimolozigamente un'atividade de traballu manuale.

In su barigare de su sègulu coladu, s'isvilupu de sos cunnoschimentos, su caràtere ispetzìfigu de s'abordu a maladias determinadas e s'incrementu issoro, gasi che probremas organizativos, ant rènnidu netzessàriu a partzire sa Silurzia Zenerale in numerosos arrampos ispetzialìstigos. Unas cantas de issas sunt cunsagradas a sa matessi patolozia zenerale: Silurzia Oncolòziga, àteras bias a s'ispetzìfiga de òrganu o de aparatu: Corosilurzia, Silurzia Petorrale, o tando a sa matessi finalidade: Silurzia Pràstiga e Recostrutiva, o caraterizadas dae tènnigas peculiares: Silurzia Laparoscòpiga, Silurzia Robòtiga, Silurzia Endoscòpiga. In argunos casos, in su cuadru de su matessi arrampu, bi sunt ispetzializaduras annanghedoras, che pro narrer sa Silurzia de sa manu in s'àmbitu de s'ortopèdiga.