Template:Bortadu dae

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Info Istrutziones pro s'impreu
Sas istrutziones chi sighint sunt cuntènnidas in sa sutapàgina Template:Bortadu dae/man (modìfica·istòria)

Impreu

Custu template est de insertare in sa pàgina de sas cuntierras de un'artìculu su cale testu est istadu traduidu (in parte o de su totu) dae una Wikipedia in un'àtera limba, pro atribuire sa paternidade a sos autores de s'artìculu originale.

Sa litzèntzia Creative Commons Atributzione Share Alike (Cumpartzi a sa matessi manera) e sas Cunditziones de impreu de sos progetos Wikimedia prevident chi s'atributzione de paternidade depat èssere fata a su nessi insertende unu ligàmene (a esèmpiu in s'ogetu de sa muda) a s'artìculu in limba originale. S'impreu de custu template est semper cussigiadu in cantu podet semplificare s'atzessu a s'artìculu originale e a sa cronologia sua.

Si s'insertat testu traduidu dae prus artìculos in àteras limbas, insertare unu template pro cada artìculu traduidu (tando, s'in casu si traduiret dae duos artìculos diversos, in sa pàgina de sas cuntierras de s'artìculu in sardu ant a dèpere cumpàrrere duos templates). Custu est netzessàriu pro ligare totu sas cronologias de sos artìculos traduidos.

S'in casu bèngiat agiuntu testu traduidu in un'artìculu chi giai cuntenet testu traduidu dae su matessi artìculu de orìgine, no est netzessàriu agiùnghere unu àteru template, ma est sufitziente agiornare cussu presente, indichende su oldid de sa versione traduida noa e agiornare sa data de tradutzione.

Su template no andat acumpangiadu dae sa firma (ne de s'impitadore chi lu ponet, ne de àteros).

S'òrdine de insertada de su template in sa pàgina de discussione est indicadu in Agiudu:Pàgina de sas cuntierras de s'artìculu.

Sintassi

{{Bortadu dae|Còdighe de sa limba|Nùmene de s'artìculu in sa limba originale|Data de sa versione originale traduida|oldid}}

  1. Còdighe de sa limba (obligatòriu)
  2. Nùmene de s'artìculu in sa limba originale (obligatòriu)
  3. Data de sa versione originale traduida (cussigiadu)[1]
  4. Nùmeru de sa versione originale traduida (oldid) (cussigiadu)[2]

Esèmpios

Esèmpiu
{{Bortadu dae|es|Catedral de Santiago de Compostela}} ingendrat:

Categorizadu in Artìculos bortados dae es.wiki.

Esèmpiu
{{Bortadu dae|en|Japanese architecture|8 marzo 2006|42725683}} ingendrat:

Categorizadu in Artìculos bortados dae en.wiki.

Notas

  1. Su formadu de sa data est indiferente, ca non si tratat de unu paràmetru funtzionale: comente at a bènnere iscritu at a cumpàrrere in su template. Naturalmente, sa data indicada depet currispòndere a s'oldid.
  2. Pro individuare su nùmeru de sa versione bisòngiat a abèrrere sa cronologia de sa pàgina originale e a incarcare in sa data de sa versione chi serbit; su nùmeru est su còdighe chi aparit in fundu a su [url]] de sa pàgina (oldid=nùmeru').

Pàginas ligadas

Template:T, chi podet èssere postu a s'internu de su matessi artìculu traduidu, si la tradutzione no est cumprida.

Crea sa tabella TemplateData!