Wikipedia:Dìcios de sa chida

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search
Wikiquote-logo.svg Abàida àteros dìcios
a pitzu de it.wikiquote

Inoghe agatas sos dìcios chi sunt istados, o ant a essere, pubricados in sa pàgina printzipale. Pone su nou in fundu a sa lista, non timas.

2009[modìfica su còdighe de orìgine]

 1. «Nemmos naschet in s'arte imparadu»
 2. «Pro connoscher un amigu est pretzisu mandigare unu saccu de sale umpare»
 3. «Innue non penetrat sa fèmina, mancu su dimòniu»
 4. «Qui sighit duos lèperes non de sighit mancunu»
 5. «S'aligarza furistera piaghet de prus»
 6. «Chie naschet matzone non morit anzone»
 7. «Non b'at rosa chena ispina»
 8. «Su burricu sardu ddu frigas una borta isceti»
 9. «Pagu genti, bona festa»
 10. «Òmini barrosu non ddu timas»
 11. «Barba bene insabonada, mesu fata»
 12. «Faedda pagu pro non ti faddire meda»
 13. «A sabunare sa conca a s'àinu si perdet fintzas su sabone»
 14. «Cosa barata, cosa mala»
 15. «Si unu non bolit, dus non certant»
 16. «Su mundu est tundu, e chie no ischit navigare falat a fundu»
 17. «Mellus unu amigu bonu chi non unu parente malu»
 18. «Su demòniu faghet paeddas ma non cobertores»
 19. «S'angioni timit prus su marxiani chi non su furoni»
 20. «Chie si bagnat in Austu no assàgiat mustu»
 21. «Sas ispinas s'abbratzant impare»
 22. «Chie arribbat cando at, màndigat cando cheret»
 23. «Chie abba in su pistone pistada, abba est e abba istat»
 24. «Mellus cuaddu tzopu chi non cuaddu mortu»
 25. «In domu de ferreri schidoni de linna»
 26. «Innui at fumu at callenti, innui at aralla at genti»
 27. «In logu malu apicas is craes»
 28. «Mellus chi sa brenti si tzachit che sa gràtzia de Deus si perdat»
 29. «Su bisonzu ponet su bezzu a currere»

2010[modìfica su còdighe de orìgine]

 1. «Letu caldu domo frita»
 2. «Chie andat a caddu est sugetu a nde ruere»
 3. «Su baratu est caristia»
 4. «Niunu nesat: "de cust'abba no bio"»
 5. «Chentu concas, chentu berritas»
 6. «Dìciu antigu non faddit»
 7. «Sas ainas faghent sas fainas»
 8. «Iscura cudda domo chi non bi at barba bianca»
 9. «Chie no at porcu non connoschet domìniga»
 10. «L'aranzu lu manzanu è oro, a pranzu medizina, la notti è virenu» (Sassaresu)
 11. «Addrizzà l'albulu candu è minori, dabboi chi poni nodu nò addrizza più» (Sassaresu)
 12. «Chi arriba a dumani, arriba a li gani» (Sassaresu)
 13. «Saccu boidu no rezede»
 14. «Dolore ispinghet boghe»
 15. «Chie at pasta faghet pane»
 16. «A chie sestat in mannu nde restat unu pramu»
 17. «Oro netu no timet taca»
 18. «Menzus unu ovu oe chi una pudda cras»
 19. «A paraulas macas, orijas suldas»

2012[modìfica su còdighe de orìgine]

 1. «Ogni tempu veni e passa» (Sassaresu)
 2. «A lu pobaru facci mannu l'ilimosina si ni nega» (Sassaresu)

2013[modìfica su còdighe de orìgine]

 1. «Meddhu trambuccà cù li pédi che cù la linga» (Gadduresu)
 2. «Da li macchi e da li stéddhi si sani li cuséddhi» (Gadduresu)
 3. «Domo chena misura, domo chena ventura»
 4. «Amai et non essi amau esti tempus perdiu»
 5. «Abrili, torra su lepori a cuili»
 6. «A s'homine justu non li sucedit male»
 7. «Chi arriba a dumani, arriba a li gani» (Sassaresu)

2014[modìfica su còdighe de orìgine]

 1. «Chie non pagat in linna pagat in perda»
 2. «Po piscai tocat a s'isciundi su paneri»
 3. «Su mraxaĩ non cambiat mai»
 4. «Chi no arriscat non piscat»
 5. «S'apretu bogat su beciu a curri»
 6. «Genti mala non ndi morit»
 7. «Riu mudu tragadori»
 8. «Chi non portat conca portat peis»
 9. «Sa raiga est sèmpiri bella in paneri a is atrus»
 10. «Bingia de parti, bingia de cani»
 11. «Su ladàmini, prus ddu murigas, prus fragat»
 12. «Riu mudu trazadore»
 13. «Peraulas maccas, orijas surdas»
 14. «S'amigu onu s'idet in s'appretu»
 15. «Su barattu est caristia»
 16. «La necessitat no té llei» (Català)
 17. «Me innui iscurigat, si crocat»

2015[modìfica su còdighe de orìgine]

 1. «Sacu prenu no indullit»
 2. «Innui cherit su meri, s'acapiat su molenti»
 3. «S'abba currit sempiri a mari»
 4. «Passau su santu, passada sa festa»
 5. «Is pecaus de carrasegai si pranghint in carèsima»
 6. «Fai beni e no castis a chini»
 7. «Genti macca in logu strintu»
 8. «Su fogu est malu, ma s'abba est peus»
 9. «Mellus a narri alloddu chi no allocheddu»
 10. «S'abba samunat tottu francu su macchine»
 11. «Porcu nettu no ingrassada»
 12. «Peideru mortu cadrea furada»
 13. «Chie andat a caddu est sugetu a ruere»
 14. «A chi non tenit cosa de fai, Deus ddi ndi giait»
 15. «Fai beni, bai a gallera»
 16. «Chi no est lillu, est frori»
 17. «Mortu oi, iscaresciu cras»
 18. «Sa coa est sa prus mala de iscroxai»
 19. «Deus s'at donau is stampus po no sciopai in fiancus»
 20. «A contos male fatos si bi torrat»

2018[modìfica su còdighe de orìgine]

 1. «Cun fradili e sorresta, mellus festa»
 2. «Prus che is corrus, chimbi soddus»
 3. «Salude 'e Trigu, e tappi de ortrigu»
 4. «A tenora de s'istampu, su babboi chi ndi essit»

2019[modìfica su còdighe de orìgine]

 1. «Gellosu ses, corrudu morris»
 2. «Is cuaddus curridoris si connoscint a sa fini»
 3. «Donniunu abbat s'arraiga de s'ortu suu»
 4. «Cunformi a su stampu, su baballoti»
 5. «Ddoi est genti maca in logu strintu»
 6. «De su càncaru a s’arràbiu est pagu sa diferèntzia»
 7. «Sa fortuna si chircat a luche de candela»
 8. «Dognia santu bolit sa candela sua»
 9. «A fémina non cunfides e de giustìscia non ti fides»

2020[modìfica su còdighe de orìgine]

 1. «In domu de maistu 'e ferru, ischidoni de linna»
 2. «Chi cricat is corrus allenus, ddui lassat is suus»
 3. «Cunfida in totus e fida·ti de pagus»
 4. «Chi 'ollis binu in cuba, in martzu puda»
 5. «A cani chi pàpat cinixu non ddi fìdis su lardu»
 6. «Candu non currint is cuaddus, currint is molentis»
 7. «A pregontu s'arribat fintzas a Roma»
 8. «Corpu a corpu si ndi segat sa mata»
 9. «Atòngiu spiliu, bacàrgiu famiu»
 10. «In s’àiri brebeis, acua finas a pèis»
 11. «Cosa allena est prus saborida»
 12. «Bàsciu de s'ora non nascit pipiu»
 13. «Cando sa meri est maca, cumandat sa serbidora»
 14. «Meri susunca, serbidora furunca»
 15. «Sa cosa cota non torrat mai crua»
 16. «In buca serrada non b'intrat musca»
 17. «Caddu e pobidda lea·ti·lu in bidda»
 18. «Chi cumandat a malu missu, mellus chi ddu andit issu»
 19. «'Olli s'ou, sa pudda e s'arriabi»
 20. «Candu su sacu est prenu, tocat a dd'isbudiai»
 21. «A soddu a soddu si fait un'arriali»

2021[modìfica su còdighe de orìgine]

 1. «Dònnia mandroni tenit sorti»
 2. «A chi est prenu e satzau ddi 'otzit su culu»
 3. «A foeddu tontu origa surda»
 4. «Papa·ti unu brou, mancai siat a frochita»
 5. «A essi indovina non fia mischina»
 6. «Margiani fait margianeddus»
 7. «Sacu buidu no apuntat»
 8. «Su frastimu malli 'etau torrat sèmpiri a chia dd'at nau»
 9. «Non crei a su santu fintzas a candu non si biat sa festa»
 10. «Sa spia tenit sèmpiri sa paga chi minescit»
 11. «Petza niedda, brou saboriu»
 12. «Maridu 'etat domo e fizu iscancat coro»
 13. «Su buconi prus nodiu ddu papat chi non ddu minescit»
 14. «Mèrula chi non bicat, at bicadu»
 15. «A printzìpiu brebei, cand’est stesiau birbanti»