Jump to content

Amudadore (de armas de fogu)

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Amudadores

Si narat amudadore su suprimidore o moderadore de sonu de sas armas de fogu.

In s'impreu militare, s'amudadore tenet sa finalidade dupra de no allarmare su rivale e de impeìre chi siant logalizadas cun immediatura e pretzisura sa deretura e sa distàntzia dae ue nche tzucat su tiru. In custu sentidu, si lograt finas s'efetu segundàriu de minimare sa bampa, est narrer s'emissura de lughe (e fumos), duncas faghet prus pagu bisìvile su tiradore in cundissiones de lugorosidade iscassa. Pro su tiradore etotu, no est a discuidare s'eliminadura de s'infadu dèvidu a su tiru.

Custu ùrtimu aspetu, in ue est autorizadu (in Itàlia nono), est s'ùnigu a cussiderare in su domìniu isportivu.

Un'arma de càlibru medianu, pro narrer unu 9 mm che s'impreadu dae sas fortzas de seguràntzia italianas, pròvocat un'istrèpitu de unos 140/150 dB e, pro tenner unu'elementu de cumparadura, unu marteddu mecànigu nde pròvocat a inghìriu de 100. Pro minimare s'istrèpitu a balores atzetàbiles, inditativamente a unu tertzu, si devent utilizare amudadores cun unu diàmetru intre 25 e 40 mm, e una longària de unos 20/35 mm, o siat bastante cantu prus longos che una pistola ordinària e evidentemente imbargadores a petus de s'arma. In s'imazinadura zenerale, si pessat a su muizu cun istrèpitu azomài nuddu de sas pellìculas o telepellìculas polimencas o de assione, in ue fitianu su tiradore tòrinat unu tzilindru minore a sa bucatza de su tubu, su chi no est realista in nudda.