Bardana

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search

Nùgoro-Istemma.png
Articulu in nugoresu
Nùgoro-Istemma.png

Sa bardana (dae su latinu gualdana o waldana) fit unu crìmene diffùndiu meda in Sardigna, in s'Ottichentos.

Fit una deichìna de omines chi, sedende a caddu chin sas armas in manu, a de note andàban a sacchizare una bidda o un'istatzu riccu uchidende a chie fachìat resistentzia.

Cando falàban a sa bidda isseperada, su capu de sa teppa, chi si nabat su bardaneri, muttìat a tottus sos chi nde fachìan parte. Si calicunu mancabat, non bi aìat peruna bardana. A bìas si isseperàbat fìntzas de la facher in chenapura, pro iscaramantzìa.

A bortas sa teppa fit cumposta dae 50 oppuru 100 pessones, chi benìan dae biddas fìntzas attesu meda s'una dae s'attera. Sos gruppichèddos si attobiàban a de note in sa bidda pro mògher a attaccare. Su prus de sas bortas, carchidùnu andabat a attaccare sas casermas de sos carabineris e carchidùnu atteru a irrobare sos riccos de sa bidda. S'assione fit accabàda cando sìche fughìan tottus e si partìan sa cosa furada. Tando sos furones torràban a facher una bida normale.

Sa bardana fit propria de sa Sardigna e bi nde aìat medas in locos de muntagna, comente Barbagia e Gallura. Non bi aìat assotzios a delìncuer pro sa bardana, chi fit possibile a facher fintzas ca mancabat leze pro dare azudu a sa zente. Chin sa militaritzassione italiana de sa Sardigna, sa bardana aìat fattu locu a bandidos chi assachea(ba)n macchinones.

Istudiosos an pessàu a sa bardana comente a una imposta, de manera violenta, a s'edittu de sas chiudendas piemontesu dae parte de sos sardos, chi lu aìan crètiu comente a una assione de fura chi sa classe prus ricca fachiat a dannu de cussa prus povera.