Jump to content

Bolabentu

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Bolabentu

Sa bolabentu est una casta particulare de anemoscòpiu, est a narrer unu medidore rudimentàriu de su bentu. Est custituìda dae unu truncu de conu de pannamenta resistidora a su frussu de s'àera e a s'intempèriu fissadu, a s'ala de s'inghitzadura prus manna, a s'istremidade furriadora de un'anta de arrimu. Su bentu, sulende a intro de sa bolabentu, nde mudat sa posissione dispensende inditamentos in contu de sa deretura e s'intensividade sua. Est installada in sos logos in ue est importante a tenner s'inditamentu immediatu bisuale de sa fortza e de sa deretura de su bentu, pro isempru subracoladorzos, installaduras chìmigas e, in manera particulare, abioportos.

Funtzionamentu[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Su funtzionamentu est intuitivu: su bentu, intrende a su conu de pannamenta, l'unfrat prus o mancu cunforme a s'intensividade sua e nd'aderetat s'istremidade prus astrinta (sa prus a tesu dae s'anta) in sa deretura contrària a cussa de aproghilamentu. Duncas, est possìbile a abaliare bisuarmente cun immediatura, mancari cun aprossimadura:

  • s'intensividade de su bentu dae su gradu de unframentu de su conu e dae s'incrinadura sua cunseghidora a petus de su pranu orizontale;
  • sa deretura de aproghilamentu de su bentu dae sa posissione de sa bolabentu a petus de su nordu. Est craru chi, cando b'at assèliu de bentu, sa bolabentu abarrat allidreddada dessintotu a longu de s'anta.

Sas fascas coloradas arternadas aumentant sa bisivilidade de sa bolabentu.

Caraterìstigas[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Sas recumandaduras e sos istandards de s'abiadura internassionales dispensant inditamentos pretzisos a propòsitu de sa forma e su colore de sas bolabentu:

  • pannamenta colorada in manera a resartare a petus de su fundu inghiriadore, pro poder esser bisìvile dae 300 m. de artària a su nessi;
  • longària mìnima 3,6 m., diàmetru mìnimu de s'inghitzadura prus manna 0,9 m.; 3) pro sas bolabentu unicolores, est autorizadu s'impreu de s'arbu e de s'arantzu;
  • in sos logos in ue sas caraterìstigas de su fundu inghiriadore rennant preferìbile s'impreu de colores arternados, custos podent esser arantzu e arbu, o puru ruju e arbu, o tando arbu e nieddu. Sas coloraduras devent esser arringheradas in chimbe fascas arternadas cun su colore prus iscuru a s'istremidade;
  • in sos abioportos destinados a atividades abionàutigas notencas, a su nessi una de sas bolabentu disponìbiles devet esser allugada;
  • a su nessi una de sas bolabentu disponìbiles in un'abioportu devet esser evidentziada dae unu tzìrculu de 15 m. de diàmetru e 1,2 m. de ladària, cun su tzentru cuintzididore cun s'anta de sa bolabentu de colore preferentemente arbu o, in onzi modu, bisìvile cun fazilidade.

Posissionamentu[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Su posissionamentu curretu de sa bolabentu est un'elementu importante pro su chi pertocat s'impreu. In onzi abioportu, est netzessàriu a installare a su nessi una bolabentu, chi devet esser posissionada in manera a esser bisìvile craramente dae sos usuàrios, o siat sos abiomòbiles in bolu, in s'arzola de manobra, in sos partiles e a largu dae ozetos chi podant causare istrobu a su funtzionamentu curretu.

Su respetu de custos printzìpios intuitivos est indispensàbile pro su funtzionamentu bonu de totu sas bolabentu, incrùdidas cussas ubigadas in cuntestos no abionàutigos.