Jump to content

Cyberbullismu

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.


Articulu in logudoresu

Su cyberbullismu est unu faeddu, pigadu dae s'inglesu, pro inditare s'attu de dare infàdu a una pessone pro mèdiu de istrumentos elettronicos comente internet, sas e-mail, sos blog, sos telefoneddos, e goi sighinde. Sa paraula l'at imbentada s'educadore canadesu Bill Belsey. Comente su bullismu in sa vida reale, su "frade" in cussa virtuale podet esser una violadùra de su Còdighe Tzivile, de cussu Penale e, pro cantu pertoccat sa leze italiana, de su de sa Privacy (D.Lgs 196 de su 2003). Oe in die, su 34% de su bullismu est in sa retza; mancari chi si presentet a manera diversa, finas cussu chi b'est in su web est bullismu, podende causare dannu psicologicu mannu a chie nde ruet vittima.

Differentzias cunforma su bullismu "traditzionale"[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Cunfòrma su bullismu traditzionale in sa vida reale, s'imprèu de mèdios elettronicos li daet a su cyberbullismu unas cantas caratteristicas ispetziales:

  • Anonimadu de s'infadadore: a la narrer franca, s'anonimadu est una fantasìa de chie si creet anònimu: cada comunicatzione elettronica lassat semper orminas a palas suas: peròe, tocat de narrer puru chi su molestadore est, a dontzi modu, mal'a agattare pro su malassortadu (chi a s'ispissu s'infadadore descriet propriu, atteras vortas "in suspu" a manera chi niune, sa vittima in particulare, lu podat cassare), chi addainantis de su computer unu muntone de tzarras o cosas malas, in ue de issu si nde narat male meda, si podet bìdere (ma subratottu tottus podent bidere).
  • Diffitzile a lu agattare: est làdinu chi, ind unu grupu privadu in ue si narat male de sa vittima, custa non si nde podat abizare.
  • Indebilitamentu de s'etica personale: s'infadadore a s'ispissu in su web si unfrat, ca s'intendet "prus mannu" de su chi no est in realtade: edduncas, si permitit de narrer cosa chi mai dìat narrer in sa vida reale (subratottu si est cara a sa vittima).
  • Mancantzia de làcana ispatziu-temporale: mentras chi su bullismu traditzionale podìat sutzedere solu ind una isfera de s'esistentzia de sa vittima (s'iscola, pro esempiu), como non solu ch'intrat puru in cussa privada ma b'est cada vorta chi su malassortadu imprèat su mèdiu elettronicu chi impreat s'infadadore.