Istassione ferruviària de Casteddu

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search

S’istassione ferruviària de Casteddu est sa printzipale de su grupu CFI in sa comuna de Casteddu, gasi comente sa prus importante de sa Sardinna. S’agatat in sa pratza Matteotti tzentrale, in su bighinadu de Stampau.

S’istassione est probida de 8 bias tzurpas pro su servìtziu de passizeris, totus servidas dae apeadorzos, in prus de unu nùmeru elevadu de bias, aguarmente tzurpas, impreadas comente istranzadorzu de carros mamentanamente inutilizados. S’istassione istranzat in intro suo finas sos sestadorzos printzipales de su grupu CFI in Sardinna, unu depòsitu de locumotivas, unu transitadorzu de mercantzias (Casteddu Santu Paulu, chi òcupat sa parte uestu de arzola ferruviària, atzessìbile dae carrera Santu Paulu) e un’aparcadorzu ampru pro beturas, motos e bitzis, chi dae s’intrada si podet atzeder a unu museu cun agatamentos subra de s’atividade ferruviària de sos Caminos de Ferru de s’Istadu in s’ìsula.

S’istassione de Casteddu est sa prus manna pro moimentu de passizeris in s’ìsula: difatis, est dae inoghe chi, addae de sos trenos logales de Iscrèsias, Carvònia e Santu Bèngiu, moent cumponiduras destinadas chirru a su tzentru e a su nordu de sa Sardinna, cuncretamente a Aristanis, Macumere (chi dae s’istassione probiana de s’IRST si podet posteriormente andare a Nùgoru), Terranoa, Tàtari (tramunadorzu cun sa lìnias ferruviàrias IRST de S’Alighera, Nugurbi, Sossu) e Portu Turre. A s’istassione arribant in prus sas cumponiduras chi realizant sas relassiones chi tenent de conca de lìnia Deximumannu pro su servìtziu ferruviàriu sutaurbanu casteddarzu. Dae s’istassione est possìbile a sizire, in prus de sa conca de lìnia deximesa, sas istassiones intermediàrias de Casteddu Santa Gilla, Casteddu-Su Masu, Assèmini Càrmini, Assèmini e Assèmini Santa Luxia.

Su fraigu de biazadores, chi tenet dimensiones mannas, istranzat diferentes servìtzios pro sos passizeris, comente domo de billetes, tzilleri, chioscu de ziornales, capedda e unos cantos cumèrtzios. Addae de custu, s’agatant sas salas pro s’aderetamentu de su moimentu, dae ue si cuntrollat belle totu sa retza sarda RCFI e diferentes ufìssios de Trenitàlia e de su grupu CFI, chi bi tenet sa sea rezionale. In prus de custu, in intro de s’istassione est presente comente monumentu sa locomotiva grupu 744 nùmeru 003. Dae sa pratza Matteotti posta in dae in antis, chi una die fiat zardinu pùbrigu de sas CFI, sas cales galu como nde sunt sas propiedàrias, est possìbile a sizire su bonu de s’ìsula peri postales: difatis, custa pratza istranzat finas s’istassione de sas lìnias postalencas de s’IRST. Addae de custu, sa pratza in ue abarrat s’istassione est conca de lìnia de numerosos trazetos de su CTM, s’impresa chi zestionat sos trasportos urbanos de Casteddu e de su foraràdiu suo. Totu custos trasportadores, in prus de custu, realizant arressadas in carrera Roma, in cara de s’intrada chirrale de s’istassione. Finas su portu cumertziale, dae ue moent sas naes pro su continente, si podet sizire cun fazilidade, sende pagas chentinas de metros a tesu dae s’istassione.

Dae su martzu de 2.008 a su làmpadas de 2.009, s’installadura est istada s’ùnigu transitadorzu ferruviàriu ativu in su territòriu de sa comuna de Casteddu, finas a s’ora de s’abertura de s’arressada CFI de Casteddu Santa Gilla, ubigada a unu chilòmetru e mesu pagu prus o mancu a su nordu-uestu de su terminale de biazadores de s’istassione.