Jump to content

Kami

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.


Articulu in nugoresu

Kami ( ) est sa paragula giapponesa chi serbit a indittare su chi si depet diosàre in sa fide shinto.

Mancàri chi sa paragula si bortet, a bìas, chin su vocabulu "deus", sos teologos shintoistas bi tenen a nàrrer chi sa bortàda in chistione no est curretta, antzis nche podet pesàre cunfusione a pizu de custu faveddu. In calicùna tzircustàntzia, comente a Izanagi e Izanami, sos kami sun abberu deidades, chi si assimìzan a cussas de sa Grèghia o de sa Roma antica. In atteras galu, imbètzes, comente su fenomenu astrattu de sa crèschia o tottus sas fortzas de sa natura, a bortare kami chin "deus" o "deidàde" non fachet. A sa lìttera, kami bolet nàrrer "cosa chi est in supra": tottu su chi podet ispantàre, in sentidu positivu o negativu, pro sos giapponesos est kami.

Pro sa fide shinto, sa paragula est un'onorificèntzia pro ispiritos nobiles e sacros, chi lassan intènder istìma e adoramentu pro sas calidades e autoridade issoro. Sicomente tottus sos esseres (in bida o nono) tenen custos ispiritos, s'essere umanu (comente, de s'atteru, dontzi atteru essere) si dìat pòder cunsiderare unu kami o, menzus, kami in potentzia. Peròe no est avvesu a li nàrrer a un'omine custu faveddu, ca sos giapponesos no imprèan mai onorificèntzias pro indittare issos etottu o su grustu chi bi fachen parte.

Sicomente sa limba giapponesa non distinghet su numeru (singulare/plurale/duale) in sos lùmenes, no est craru si kami si podat refèrrer a un'essere singulu o a prus de unu. Cando est pretzisu a indittare unu cuntzettu de pluralidade, si imprèat su faveddu kami-gami ( 神々 ), chi est comente a torràre a nàrrer sa matessi paragula (difattis, kami benit a gami pro resone de eufonia). A bortas nos referìmus a kami femenìnos chin su faveddu megami ( 女神 ). Si narat poi a s'ispìssu chi bi at Yaoyorozu-no-kami ( 八百万の神 ) in Giappone, est a nàrrer "otto miliones de kami"; in giapponesu, custa fràsia no est a cumprènder a sa littera, ma tenet sentidu de disfinìu (unu pacu comente su numeru 7 pro sa simbologia ebraica e cristiana).