Parcu marinu Penisula de Sinnis-Isula de Malu Entu

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search
Braca de s'àrea mania. A fundu si poit bi s'iscòlliu de Su Cadallanu

S'àrea mania aguardada Penìsula de Sinnis - Ìsula Malu 'Entu est unu parcu naturalli de sa Sardigna chi s'agatat in sa provìntzia de Aristanis, prus de pretzisu in territòriu de su comuni de Crabas. S'istitutzioni torrat a su 12 de nadai 1997.

S'isterrit po 25,10 km² a longu a longu de costera e po 25.673 ha in su mari, in totu su territòriu de penìsua de su Sinnis chi fait pati de su comuni de Crabas, contendi duncas fintzas is duas ìsuas de Malu 'Entu e de Su Cadallanu.

Sa costera chi ddu cumponit tenit caraterìsticas vàrias, sendi a tretus rocosa, comenti in Cabu Santu Marcu, in Seu e in Su Tingiosu, intamas de atrus tretus aneosus, comenti in Sant'Uanni, e fatuvatu a longu a longu de totu sa lìnia de costera chi àntziat de sa ribera de Maimoni a sa de su Pot'e s'Uedda.

In s'ìsua de Malu 'Entu si podit agatai anea in su chirru sud-estu, contra su chirru norti-uestu chi est de roca, Su cadallanu est imbecis unu iscòlliu de roca iscetis.

S'àrea Mania est pretzia a tanora de su gradu de aparu aplicau, in tres zonas:

  • Zona A (aparu integralli). Custa zona tirat a totu sa pati de mari a su norti de s'ìsua de Malu 'Entu e a s'iscòlliu de Su Cadallanu. No est permìtiu de ddu intrai a àturus chi non siant is cricadoris e is addetus a sa tutela de s'ambienti;
  • Zona B (aparu generalli). Custa est una zona in ui funt permìtias is atividadis umanas comenti sa pisca, is immersionis e sa navigatzioni, in su respetu de is critèrius de isvilupu sustenìbilli, atremenendi·nchi però s'usu de is risursas iscetis a is personas autorizadas;
  • Zona C (aparu limitau). In custa zona point essi fatas totu is atividadis umanas chi non andint contra is règulas de tutela de s'àrea aguardada.