Santu Ziròminu

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Custu artìculu non sighit sas regulas: agiuda a lu megiorare sighende su istile de Wikipedia.
Santu Zirominu

Ziròminu (naschidu a Stridone afacca a Aquileia su 347 - est mortu a Betlemme su 420) . Santu. Padre de sa Creja latina e duttore. Connoschidore de limbas, ispetzialmente latinu, gregu e ebraicu.

Ordo seu regula

Istudiosu de sa Bibbia. Segretariu de paba Dàmasu, chi l'ada ingarrigadu de traduìre sa Bibbia in latinu e po 35 annos ada trabagliadu po custu iscopu e ada trauidu s'Antigu Testamentu dae s'ebraicu, e ada mezoradu sa tradutzione latina de su Nou Testamentu (Vulgata) approvada comente autentica dae su Conciliu de Trento (1546). Sa festa sua, su 30 de cabidanni.