Template:Variant

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Còdighes Iscàtulas

LSC


Artìculu in LSC

CAM


Articulu in campidanesu

LOG


Articulu in logudoresu

NUG


Articulu in nugoresu


LSC: Custu template indicat su limbàgiu de s'artìculu, pro che lu pònnere in una categoria. Sas categorias sunt Category:Limba Sarda Comuna, Category:Campidanesu, Category:Logudoresu, Category:Nugoresu. Pro sa grafia LSC si podet fintzas fagher impreu de su Template:LSC, chi permitit de tènnere prus versiones de sa matessi pàgina in grafias diferentes.

LOG: Custu template indittat su limbazu de s'artigulu, po nche lu ponner ind una categoria. Sas categorias sun Category:Limba Sarda Comuna, Category:Campidanesu, Category:Logudoresu, Category:Nugoresu. Po sa grafia LSC si podet finas fagher impittu de su Template:LSC, chi permittit de tenner pius versiones de sa matessi pazina in grafias diferentes.

NUG: Custu template indittat su limbazu de s'articulu, pro nche lu ponner ind una categoria. Sas categorias sun Category:Limba Sarda Comuna, Category:Campidanesu, Category:Logudoresu, Category:Nugoresu. Pro sa grafia LSC si podet fintzas facher impreu de su Template:LSC, chi permittit de tenner prus versiones de sa matessi pagina in grafias diferentes.

CAM: Custu template indittat su dialettu de s'artigulu, po nci ddu ponni ind una categoria. Is categorias funt Category:Limba Sarda Comuna, Category:Campidanesu, Category:Logudoresu, Category:Nugoresu. Po sa grafia LSC si podit fintzas fai impreu de su Template:LSC, chi permittit de tenni prus versionis de sa propiu pagina in grafias diferentis.

Sintassi

LSC: In sa forma sua prus simple bastat a indicare su còdighe de su limbàgiu, iscriende: {{Variant|LSC}}. Si podet fintzas acontzare su colore de s'isfundu (cun su paràmetru ISFUNDU) e cussu de s'oru (cun su parametru ORU), in prus de che bogare sa categoritzatzione (cun nocat=1) de impreare, pro esèmpiu, in pàginas chi si depent bortare in àteras (comente sa bidrina). Sa versione chi bi est como àmparat sos còdighes chi sunt in mustra in sa colunna inoghe a dereta.

LOG: In sa forma sua pius simpre bastat a indittare su codighe de su limbazu, iscriende: {{Variant|LOG}}. Si podet finas acontzare su colore de s'isfundu (cun su parametru ISFUNDU) e cussu de s'oru (cun su parametru ORU), in pius de che bogare sa categoritzatzione (cun nocat=1) de impittare, po esempiu, in pazinas chi si deben boltare in atteras (comente sa vidrina). Sa versione chi bi est commo amparat sos codighes chi sun in mustra in sa colunna inoghe a dresta.

NUG: In sa forma sua prus simpre bastat a indittare su codiche de su limbazu, iscrivende: {{Variant|NUG}}. Si podet fintzas acontzare su colore de s'isfundu (chin su parametru ISFUNDU) e cussu de s'oru (chin su parametru ORU), in prus de nche bocare sa categoritzatzione (chin nocat=1) de impreare, pro esempiu, in paginas chi si depen bortare in atteras (comente sa bridera). Sa versione chi bi est commo amparat sos codiches chi sun in mustra in sa colunna inoche a deretta.

CAM: In sa forma cosa sua prus simpri bastat a indittai su codixi de su dialettu, scriendi: {{Variant|CAM}}. Si podit fintzas acconciai su colori de su sfundu (cun su parametru ISFUNDU) e cussu de s'oru (cun su parametru ORU), in prus de nci bogai sa categoritzatzioni (cun nocat=1) de impreai, po esempiu, in paginas chi si depint tradusi in attras (cumenti sa birdiera). Sa versioni chi nci est immoi amparat is codixis chi funt in mustra in sa colunna innoi a deretta.

Esempiu

LSC: S'esèmpiu chi sighit ammustrat un'iscàtula a isfundu e oru ispetziale, chi si faghet gosi:

LOG: S'esempiu chi sighit ammustrat un'iscatula a isfundu e oru ispetziale, chi si faghet goi:

NUG: S'esempiu chi sichit ammustrat un'iscatula a isfundu e oru ispetziale, chi si fachet goi:

CAM: S'esempiu chi sighit mustrat una scatula a sfundu e oru speciali, chi si fait aicci:

{{Variant|ISFUNDU=yellow|ORU=red|LSC}}


Artìculu in LSC

LSC: Custu est su chi acontèssit cando sa variedade no est pretzisada:

LOG/NUG: Custu est su chi sutzedit cando sa variedade no est pretzisada:

CAM: Custu est su chi succedit candu sa variedadi no est precisada:

{{Variant}}


???
???

VisualEditor Datos pro VisualEditor
Sa tabella TemplateData chi sighit est càbida in sa sutapàgina Template:Variant/TemplateData (càmbia·istòria)

Custu template indicat s'istandard ortogràficu impreadu in s'artìculu, pro nche lu pònnere in una categoria. Sas categorias sunt 'Categoria:Limba Sarda Comuna', 'Categoria:Campidanesu', 'Categoria:Logudoresu' e 'Categoria:Nugoresu'. Pro lu fàghere, inserta su còdighe netzessàriu in su campu 'Grafia'. 'LSC' pro sa LSC, 'LOG' pro su logudoresu, 'NUG' pro su nugoresu e 'CAM' pro su campidanesu. Podes fintzas personalizare sos colores de s'isfundu e de s'oru de s'iscàtula.

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
Grafia1

Sa grafia impreada. Iscrie LSC pro sa LSC, LOG pro su logudoresu, NUG pro su nugoresu e CAM pro su campidanesu. Custu est s'ùnicu campu obligatòriu

Stringrequired
Colore de isfunduISFUNDU

Colore de isfundu de s'iscàtula. Depet èssere iscritu in inglesu e no est unu campu obligatòriu

Stringoptional
Colore de s'oruORU

Colore de s'oru de s'iscàtula. Depet èssere iscritu in inglesu e no est unu campu obligatòriu

Stringoptional