Jump to content

Waltzing Matilda

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Custu artìculu est iscritu cun sa grafia Limba Sarda Comuna. Abbàida sas àteras bariedades gràficas:

campidanesu · logudoresu · nugoresu

Su manuscritu originale de Waltzing Matilda

Waltzing Matilda est una cantzone folk australiana, populare susetotus intre is massajos de s'Outback. Aici populare est, chi est istada calificada comente "s'innu natzionale no ufitziale de s'Austràlia".

In s'allega australiana, su tìtulu de sa cantzone signìficat biagiare a pee cun totu is possessos a coddu a intro de una "Matilda" (una barsaca, sachita). Waltzing s'assimìgiat a walking (caminende) e sa Matilda baddende a coddu de su bagamundu. Sa cantzone contat s'istòria de unu traballadore biagiadore, o swagman, chi preparat unu te in unu campu a pustis de àere cassadu una berbeghe de papare. Cando su mere de sa berbeghe arribat cun tres politziotos pro arrestare su traballadore pro sa fura (unu delitu punible cun sa furca) su traballadore s'ochit afoghende·si in unu putzu de abba acanta, e dae tando s'ispiritu suo aparesset in cussu logu.

Sa testu originale fiat iscritu in su 1895 pro su poeta e natzionalista Banjo Paterson. Fiat publicadu sa prima borta in ispartidu in s'annu 1903. Sa cantzone e totu su protzessu de sa criatzione sua est incordonada dae una cantidade manna de contigheddos, a su puntu de ddi dedicare unu museu chi portat su nùmene de Waltzing Matilda Centre in Winton, Queensland.

Testu de sa cantzone[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Non b'at est unu testu ufitziale pro sa cantzone e si podent agatare variatziones minores in mitzas diferentes, ma in generale totus ispricant sa matessi istòria.

Once a jolly swagman camped by a billabong,
Under the shade of a coolibah tree,
And he sang as he watched and waited till his billy boiled
"You'll come a Waltzing Matilda, with me."

Waltzing Matilda, waltzing Matilda
You'll come a-waltzing Matilda, with me.
And he sang as he watched and waited till his billy boiled,
"You'll come a-waltzing Matilda, with me."

Down came a jumbuck to drink at the billabong,
Up jumped the swagman and grabbed him with glee,
And he sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag,
"You'll come a-waltzing Matilda, with me".

Waltzing Matilda, Waltzing Matilda
You'll come a-waltzing Matilda, with me.
And he sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag,
"You'll come a-waltzing Matilda, with me".

Up rode the squatter mounted on his thoroughbred
Down came the troopers, one, two, three,
"Who's that jolly jumbuck you've got in your tucker bag?"
"You'll come a-waltzing Matilda, with me".

Waltzing Matilda, waltzing Matilda
You'll come a-waltzing Matilda, with me.
"Who's that jolly jumbuck you've got in your tucker bag?",
"You'll come a-waltzing Matilda, with me".

Up jumped the swagman, sprang into the billabong,
"You'll never catch me alive," said he,
And his ghost may be heard as you pass by the billabong,
"You'll come a-waltzing Matilda, with me.".

Waltzing Matilda, waltzing Matilda
You'll come a-Waltzing Matilda, with me.
And his ghost may be heard as you pass by the billabong,
"You'll come a-waltzing Matilda, with me."

Una die unu bagamundu fiat acampadu in s'oru de un'istàngiu,
A suta de s'umbra de un'eucalitu,
E cantaiat mentras chi castiaiat e ispetaiat fintzas a buddire su casiddu
"Benis baddende su valtzer Matilda, cun megus".

Waltzing Matilda, waltzing Matilda
Benis baddende su valtzer Matilda, cun megus.
E cantaiat mentras chi castiaiat e ispetaiat fintzas a buddire su casiddu,
"Benis baddende su valtzer Matilda, cun megus".

A bàsciu fiat assortida una berbeghe a buffare a s'istàngiu
A susu fiat giampadu su bagamundu e dd'aiat aferrada alligru,
E cantaiat mentras chi istichiat cudda berbeghe a intro de sa sachita,
"Benis baddende su valtzer Matilda, cun megus".

Waltzing Matilda, waltzing Matilda
Benis baddende su valtzer Matilda, cun megus.
E cantaiat mentras chi istichiat cudda berbeghe a intro de sa sachita,
"Benis baddende su valtzer Matilda, cun megus".

A susu in cue fiat assortidu su mere subra su caddu curridore
A bàsciu fiant assortidos is sordados, unu, duos, tres,
"E de chie est cussa berbeghe giojosa chi portas in sa sachita tua?"
"Benis baddende su valtzer Matilda, cun megus".

Waltzing Matilda, waltzing Matilda
Benis baddende su valtzer Matilda, cun megus.
"E de chie est cussa berbeghe giojosa chi portas in sa sachita tua?",
"Benis baddende su valtzer Matilda, cun megus".

A susu fiat giampadu su bagamundu, aiat brincadu a s'istàngiu
“Non m'ais a cassare mai biu” aiat naradu,
E su pantasma podet èssere intèndidu cando passas acanta de s'istàngiu,
"Benis baddende su valtzer Matilda, cun megus".

Waltzing Matilda, waltzing Matilda
Benis baddende su valtzer Matilda, cun megus.
E su pantasma podet èssere intèndidu cando passas acanta de s'istàngiu,
"Benis baddende su valtzer Matilda, cun megus".