Jump to content

Natzione chene istadu

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.


Articulu in logudoresu

Sas natziones chene istadu sunt cussos populos chi, mancari tenende tottu su chi nci bolet pro esser una natzione, non bivent ind unu istadu propiu e, a s'ispissu, cussu in ue bivent nemmancu los reconnoschet. E tando, cussas comunidades sunt in intro de un'istadu in ue sa natzione prus manna est un'attera, o ancora istant ind una terra sugeta a sa soberanìa de prus istados.

Su reconnoschimentu ufitziale de sas natziones chene istadu cambiat meda a segunda de cale istadu si pigat in cunsideru. In calicunu, si podet faeddare de prus natziones, in atteros sas natziones chene istadu bivent ind unu tzertu regìmene de autonomia o gubernu propriu. In atteros galu, sa diversidade natzionale si bìet de ogru malu, e cussu istadu punnat a fagher de tottucantos una natzione ebbìa.

Su chi bi cheret pro esser o nono una natzione chene istadu est meda chistione de opiniones. Ind unu matessi bicculu de terra, difattis, podet cumbìver zente chi la pensat a manera diferente. In generale, sas natziones chene istadu arribant a su mancu custas tres cunditziones:

  • Reconnoschimentu ufitziale comente populu, comunidade natzionale, natzionalidade, o gai sighende.
  • Presentzia de caratteristicas culturales diferentes meda dae cussa de sa prus parte.
  • Unu o prus movimentos chi nde declarant s'esistentzia.