Natzione chene istadu

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.

Ozieri-Stemma.png
Articulu in logudoresu
Ozieri-Stemma.png

Sas natziones chene istadu sunt cussos populos chi, mancari tenende tottu su chi nci bolet pro esser una natzione, non bivent ind unu istadu propiu e, a s'ispissu, cussu in ue bivent nemmancu los reconnoschet. E tando, cussas comunidades sunt in intro de un'istadu in ue sa natzione prus manna est un'attera, o ancora istant ind una terra sugeta a sa soberanìa de prus istados.

Su reconnoschimentu ufitziale de sas natziones chene istadu cambiat meda a segunda de cale istadu si pigat in cunsideru. In calicunu, si podet faeddare de prus natziones, in atteros sas natziones chene istadu bivent ind unu tzertu regìmene de autonomia o gubernu propriu. In atteros galu, sa diversidade natzionale si bìet de ogru malu, e cussu istadu punnat a fagher de tottucantos una natzione ebbìa.

Su chi bi cheret pro esser o nono una natzione chene istadu est meda chistione de opiniones. Ind unu matessi bicculu de terra, difattis, podet cumbìver zente chi la pensat a manera diferente. In generale, sas natziones chene istadu arribant a su mancu custas tres cunditziones:

  • Reconnoschimentu ufitziale comente populu, comunidade natzionale, natzionalidade, o gai sighende.
  • Presentzia de caratteristicas culturales diferentes meda dae cussa de sa prus parte.
  • Unu o prus movimentos chi nde declarant s'esistentzia.