Nie

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.


Articulu in logudoresu

Nie

Su nie o fintzas niadu si format in s'atmosfera arta cando su papore de aba, a una temperadura inferiore a 0°C, biddiat a inghìriu de sos gasi narados zèrmenes cristallinos colende dae s'istadu gassosu a su sòlidu e formende cristallos de astra chi cumintzant a ruer chirru a su solu cando su pesu issoro sùperat s'impèllida contrària de apizamentu in s'àera e nche sizint su terrenu sena si funder. Custu acontessit cando sa temperadura in su solu est, in zenerale, prus minore de 2°C (in cundissiones de umidade bassa, est possìbile a tenner tàpiles in terra finas a temperaduras leviamente superioras) e in sos pizos intermèdios no esistint temperaduras superiores a 0°C in ue su nie podat funder e devenner abanie o proina.

Sende gasi, in sa presèntzia de unu o prus de sos fatores sighidores: 1) pretzipitaduras meda fortes; 2) moimentos bertigales meda fortes; 3) umidade bassa; 4) àera istremamente frìzida in sas arturas, su nie podet falare, mancari pro tempos curtos, cun temperaduras positivas superiores a 2°C (si s'àera in sos pizos bassos est bastante sica, su nie nche podet cromper a su solu finas cun temperaduras leviamente superioras). Si sa temperadura lu permitit, est possìbile a produer nie artifitziale peri cannones probidos pro s'efetu, chi belle gasi creant ranzas minoras prus assimizadoras a nie tundu chi a su nie propiamente naradu.