Jump to content

Template:Printzipale:Artìculu mese

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.

Raimondo Carta Raspi

Fotografia de Raimondo Carta Raspi a giòvanu

Remundu Carta Raspi (Aristanis, 21 de maju de su 1893 - Casteddu, 1965) est istadu un'istòricu, editore, libraju e intelletuale sardu.

Biografia

Gioventude e istùdios

Nàschidu dae Giagu Carta, chi faghiat parte de sa famìlia nòbile propietària de sos istànios de Crabas, e dae Emìlia Raspi, fìgia de un'imprendidore piemontesu naturalizadu sardu, at publicadu sa prima òpera sua, una regorta de poesias cun su nùmene Praeludium, a 17 annos, in su 1910. Custa regorta aiat tentu valutatziones positivas, ma issu a pustis l'aiat bòlia rinnegare.

Tramudadu a Firentze pro istudiare sièntzias sotziales cun Angelo Corsi e Sardus Fontana, aiat pigadu parte a s'ambiente culturale fiorentinu, mescamente comente giornalista, finas a devènnere redatore polìticu e literàriu de su "Nuovo Giornale", rivista de prestìgiu de sa tzitade. Fatu-fatu aiat iscritu artìculos ligados a temas chi pertocaiant a sa Sardigna e a su pòpulu suo, che a s'artìculu de su 1921 dedicadu a Bustianu Satta, chi Carta Raspi cunsideraiat unu "vate natzionale sardu". Semper in Firentze at connotu mugere sua, Elena Davitti, e in ie est nàschida fìgia sua, Anna Maria.