Jump to content

Template:YouTube

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Info Istrutziones pro s'impreu
Sas istrutziones chi sighint sunt cuntènnidas in sa sutapàgina Template:YouTube/man (modìfica·istòria)

Custu template benit impreadu pro creare unu ligàmene a unu vìdeu carrigadu in YouTube a intro de sos artìculos de s'entziclopedia. Non podet èssere impreadu pro àteros sitos de cumpartzidura de vìdeos, pro sos cales si previdet s'impreu de su template {{Tzita vìdeu}} (impreu).

Restritziones

In antis de impreare custu template (e in generale in antis de insertare ligàmenes a YouTube o sitos similares), est netzessàriu a s'assegurare chi su vìdeu chi si cheret insertare non siat in violatzione de su deretu de autore. Si non s'est seguros bastante, non si depet insertare su vìdeu. Sighende sas lìnias de ghia de Wikipedia, difatis, non si podent insertare ligàmenes a cuntenutos de natura illegale.

Sos ligàmenes a YouTube sunt duncas permìtidos petzi si batint a vìdeos carrigados in canales ligados diretamente a su possessore legìtimu de sos deretos de autore de sos cuntenutos de sos cale s'est chistionende.

Pro esempru: su videoclip de una cantzone podet èssere insertadu petzi si benit dae su canale "ufitziale" de s'artista in chistione, sa registratzione de unu programma televisivu petzi si benit dae su canale ufitziale de s'emitente chi l'at prodùidu, e gai sighende.

Impreu de sos paràmetros

 • autore = indicat su nùmene de s'autore de su vìdeu
 • id = est sa sèrie de lìteras e nùmeros chi sighit a http://www.youtube.com/watch?v= e est optzionale si in s'elementu de Wikidata de sa pàgina est presente sa propiedade n°1651
 • tìtulu = indicat su tìtulu de su vìdeu. Su valore predefinidu est su nùmene de sa pàgina chene sas parèntesis (impreadas de sòlitu pro disambiguare)
 • n = s'in casu mai s'id bèngiat pigadu dae Wikidata e bi diant èssere prus balores in sa propiedade 1651, n indicat cale balore de s'id isseberare. De sòlitu pigat su primu balore
 • ora = indicat s'ora dae sa cale si cheret fàghere partire su vìdeu
 • minutu = indicat su minutu dae su cale si cheret fàghere partire su vìdeu
 • segundu = indicat su segundu dae su cale si cheret fàghere partire su vìdeu
 • produidore = indicat su produidore de su vìdeu
 • limba = indicat sa limba impreada in su vìdeu (petzi si est diferente dae su sardu)
 • data = data de publicatzione de su filmadu
 • tzitatzione = tzita facoltativa de su chi benit naradu in su vìdeu
 • cid = còdighe netzessàriu pro impreare custu template in paris cun su template {{Tzita}}
 • atzessu = data de pompiada de su filmadu

(leghenda colores)

{{YouTube
|autore = 
|id = 
|tìtulu = 
|n = 
|ora = 
|minutu = 
|segundu = 
|produtore = 
|limba = 
|data = 
|tzitatzione = 
|cid = 
|atzessu = 
}}

Esèmpiu

Custu còdighe:

{{YouTube
|autore = Telecostasmeralda
|id = XTQ0y2Jb4b4
|tìtulu = 1P 2019 - LOGOS de logu
|minutu = 3
|segundu = 7
|data = 18 abrile 2019
|atzessu = 13 austu 2019
}}

at a frunire custu testu:

Filmadu vìdeu Telecostasmeralda, LOGOS de logu, in YouTube, 18 abrile 2019, a 3 min 7 s, XTQ0y2Jb4b4. URL consultadu su 13 austu 2019.

e at a fàghere partire su vìdeu dae su minutu 3:07.

Imbetzes custu còdighe:

{{YouTube|tìtulu=Teaser video|n=2}}

in sa pàgina de Soldi (Mahmood) (Q61641509) at a frunire:

Filmadu vìdeu Mahmood - Soldi (Prod. Dardust & Charlie Charles), in YouTube.

Pàginas ligadas

VisualEditor Datos pro VisualEditor
Sa tabella TemplateData chi sighit est càbida in sa sutapàgina Template:YouTube/TemplateData (càmbia·istòria)

Custu template benit impreadu pro creare unu ligàmene a unu video carrigadu in YouTube in s'internu de sos artìculos de s'entziclopedia. Non podet èssere impreadu pro àteros sitos de cumpartzidura de vìdeos, pro sos cales si depet impreare su template {{Tzita vìdeu}}.

Template parameters[Edit template data]

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Autoreautore

Autore de su vìdeu

Stringsuggested
ID1 id

Còdighe alfanumèricu chi sighit a http://www.youtube.com/watch?v= e est optzionale si in s'elementu de Wikidata de sa pàgina est presente sa propiedade n°1651

Stringsuggested
Tìtulu2 tìtulu

Tìtulu de su vìdeu. Su valore predefinidu est su nùmene de sa pàgina chene sas parèntesis (impreadas de sòlitu pro disambiguare)

Stringsuggested
Valore preferidu in Wikidatan

S'in casu mai s'id bèngiat pigadu dae Wikidata e bi diant èssere prus balores in sa propiedade 1651, n indicat cale balore de s'id isseberare.

Numberoptional
Oraora

S'ora dae sa cale si cheret fàghere partire su vìdeu

Numberoptional
Minutuminutu

Su minutu dae su cale si cheret fàghere partire su vìdeu

Numberoptional
Segundusegundu

Su segundu dae su cale si cheret fàghere partire su vìdeu

Numberoptional
Atzessuatzessu

Data de atzessu a su vìdeu

Dateoptional
Produidoreproduidore

Produidore de su vìdeu

Stringoptional
Limbalimba

Limba impreada in su vìdeu

Stringoptional
Tzitatzionetzitatzione

Tzitatzione de su chi benit naradu in su vìdeu

Stringoptional
Còdighe pro sa tzitatzionecid

Còdighe netzessàriu pro impreare custu template in paris cun su template {{tzita}}

Stringoptional