Jump to content

Cuntierra usuàriu:Dk1919 Franking

Page contents not supported in other languages.
Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.

Salude Dk1919 Franking, benènnidu in Wikipedia, s'entziclopedia lìbera!

Bonu traballu e bonu ispàssiu de parte de totus is wikipedianos.

Pro incumentzare a agiudare, càstia pro primu su tutorial e sa pàgina de agiudu. Càstia cale sunt is chimbe pilastros de Wikipedia. Càstia bene de seberare un'allomìngiu (nickname) chi andat bene cun su chi si narat in custa pàgina subra su nùmene impitadore.
Càstia ite podes pònnere e ite non podes pònnere in Wikipedia e regorda:

Chi ti serbit agiudu pregunta a su sportellu pro is informatziones, chistiona cun unu amministradore, in chat o puru cun unu wikipedianu chi bides cullegadu candu sighis is ùrtimas mudàntzias.
Pro firmare is cummentos tuos imprea custu butone
Pro firmare is cummentos tuos imprea custu butone


Pro firmare is cumentos tuos in is paginas de is cuntierras leghe·ti: a ite serbit sa firma e imprea su butone chi bides in pitzus de sa casella de modìfica.

Benènnidu fintzas de parte mia, e si tenes a bisòngiu de agiudu non timas a mi chircare!

-- Elcaracol (Tzerriamì puru) 22:20, 2 Làm 2011 (CEST)[risponde]

Gratzias! Ses fendi unu traballu meda bellu e importanti! Saludi! -- Elcaracol (Tzerriamì puru) 17:13, 23 Nad 2013 (CET)[risponde]

Fintzas a immoi apu fattu duxentus articulus... Gratzias, e ispereus de ndi biri prus genti chi at gana de traballai in custa wikipedia puru :D --Pantaleone 17:15, 23 Nad 2013 (CET)

ciao, puoi tradurre, per favore, la mia sandbox?? --SurdusVII 21:16, 18 Maj 2014 (CEST)[risponde]

ciao ecco un altro da tradurre :) buona domenica --SurdusVII 18:13, 25 Maj 2014 (CEST)[risponde]

miii..non era necessario che mi lasciavi la traduzione nella mia talk.. potevi farla nella sandbox :D --SurdusVII 22:02, 26 Maj 2014 (CEST)[risponde]

Ciao spostando la pagina di Bergamo ho creato per sbaglio Ber. Puoi cancellarla per favore? Grazie--Netzudori (talk) 15:00, 14 Cab 2014 (CEST)[risponde]

Fattu--Dk1919 Franking (talk) 15:39, 14 Cab 2014 (CEST) ;)[risponde]

Hello! Could you translate an article about boycott of Russian goods in Ukraine for the Sardinian Wikipedia? Thanks for the help. --Trydence (talk) 11:57, 11 Stg 2014 (CEST)[risponde]

Sure.--Dk1919 Franking (talk) 20:42, 13 Stg 2014 (CEST)[risponde]

Hi again! Discussion.--Trydence (talk) 00:09, 4 Std 2014 (CET)[risponde]

One yet [1]--Trydence (talk) 17:56, 24 Nad 2014 (CET)[risponde]

Temporary access expired[modìfica su còdighe de orìgine]

Hi, your adminship has expired. To have it renewed, please start a new discussion and request on m:SRP after a week. Thanks for your service, Ajraddatz (talk) 06:08, 17 Std 2014 (CET)[risponde]

Hello! Thank you for creating an article "Boicotta film russos". Please add an sentence about this subcampain to "Non compores mercantzia russa!" And it would be good to increase an article about a boycott of Russian cinema :)--Trydence (talk) 16:57, 4 Fre 2015 (CET)[risponde]


Perfettu Franking! Mi fait meda praxeri! Deu immoi seu becciu e toccat a bos'artrus! ;) Pois cicai tui ita tottu serbit po fai s'amministradori? Deu nun mi dd'arrecordu prus. Faimi sciri, po praxeri. -- Elcaracol (Tzerriamì puru) 23:13, 8 Mar 2015 (CET)[risponde]

tabarchino e sassarese[modìfica su còdighe de orìgine]

ciao, come sta?? volevo avvisarvi che ho in questi giorni ho creato nuove voci sulla WP in lingua sassarese (sdc.wiki), lo so che per ora è in incubator ma ho già dato e pure creato in sandbox che funge da WikiPrugettu con delle voci da creare riguardo sulla Sicilia: fiumi, città, comuni, province, storia e cultura siciliana, ecc.. ed infine volevo farvi una domanda: ma esiste una wikipedia in tabarchino?? --SurdusVII 12:26, 9 Mar 2015 (CET)[risponde]

ciao, volevo chiederti se su incubator sdc.wiki che ho creato li devo trasferire tutti nella co.wiki o di qua nella sc.wiki?? --SurdusVII 15:53, 11 Mar 2015 (CET)[risponde]

chistiones de amministradura[modìfica su còdighe de orìgine]

Salludi Dk1919 Franking, deu non isciu chi potzu giai seguresa. Comenti as a ai pòtziu bì seu isparèssiu totu a un'orta, seu unu pagu affainau in custu perìodu e ap'a sighì a ddu essi po una bella iscutighedda de tempus ancora (ca seu agabendi s'universidadi). Po nai sa beridadi no isciu nimmancu cai funt is incàrrigus pretzisus de un'amministradori. Chi no liat tempus meda mancai mi potzu fintzas proponni, ma fortzis est mellus chi ndi torraus a chistionai de innoghi a una pariga de mesis, candu m'apu a agatai pagu pagu prus apaghiau cun is atras chistionis. Po su restu deu tèngiu pragheri a agiudai in ui potzu.--Usuàriu:Mattafalluga (talk)

We finish article about Sardinians[modìfica su còdighe de orìgine]

uk:Сардинці :) --Trydence (talk) 23:39, 11 Abr 2015 (CEST)[risponde]

Hi. I updated section en:Boycott Russian Films#Parliament. Please update the similar section in Sardinian Wiki.--Trydence (talk) 11:35, 23 Maj 2015 (CEST)[risponde]

ciao, ho creato delle nuove voci sugli stati antichi sovietici; però ho dato un occhio che mancano 3 stati.. mi pare che uno è l'ex Repubblica Sovietica Federale Russa ma in sardo com'è tradotto?? e le altre 2 sai quali erano?? buona domenica, wikicollega :) --SurdusVII 10:55, 27 Cab 2015 (CEST)[risponde]

Salutamu Signore Dk1919 Franking,

Piacere di conoscerti.

Potresti aiutarmi a tradurre questo testo per la limba Sarda? per favore:

"Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna."

Il vostro aiuto sarebbe pienamente apprezzato, grazie. --DaveZ123 (talk) 00:32, 2 Stg 2016 (CEST)[risponde]

Grazie mille Signor Dk1919 Franking per il vostro aiuto!
Sono molto molto grato.
La varietà di Nuorese è molto singolare
Che Dio ti benedica!
Cordiali saluti,
--DaveZ123 (talk) 06:09, 3 Stg 2016 (CEST)[risponde]

Saludi Frank

Seu Giagu e tengu de ti preguntai medas cosas poita est sa prima borta chi circu de scriri in sardu innoi. No sciu cumenti mi movi. Deppu sceberai su campidanesu a marolla, specifichendiddu o potzu fairi paginas nobas ponendu "iscrittu in limba sarda" cumenti collegamentu? Nd'appu fattu medas in italianu fueddendi de storia sarda e archeologia ma mai in sa limba nosta. Chi podis, narami-dda totu cussu chi nc'est de nai a pitzus de scriri in sardu.

gratzias e adiosu de su campidanu

--Prc90 (talk) 20:09, 19 Ghe 2018 (CET)[risponde]


Saludi Frank

appu fattu sa prima tradutzioni in sardu campidanesu. Bai tranquillu, ses stétiu meda bravu a mi iscriri tottu cusas cosas. Serbìt sempri. S'unica cosa, abortas mi prascidi amesturai ma circu de imperai sempri o su campidanesu o d'una limba chi si podìt acostai a sa LSC. No appu mai cumprendiu su manisciu asuba de custu argomentu, ma seu presciau ca ci siàt genti cumenti tue e àterus ca circant de fai cresci s'imperu de sa limba nosta in d'onnia logu.

In d'onnia manera, curregimì-dda onnia cosa chi ti parìt giusta.

Adiosu --Prc90 (talk) 20:23, 31 Ghe 2018 (CET)[risponde]Saludi Frank,

apu abertu custa pagina, pentzendi de podi mudai cancu fueddu iscritu mali de mimi mesis passaus, perou mi seu acatau sceti imoi ca su nòmini de sa pagina tradusia me in sardu est sbaliau e meda puru. Innoi seus fueddendi de SA SPENDULA, no de is spendulas de Biddexidru. Sa spendula dda connoscint totus, ma no chi at carriau su materiali. At postu totu a plurali, duncas si fueddat de prus spendulas ?!

https://it.wikipedia.org/wiki/Sa_Spendula

E apu circau de curregi totu poita chinunca parrit prus una brulla bella manna.

Faimì-dda scìri chi podis mudai su nòmini

Gràtzias e bona dii

--Prc90 (talk) 09:52, 12 Nad 2018 (CET) Giacomo[risponde]

Ti torru gràtzias Frank, Gràtzias milla. A si biri mellus e bona paschixedda puru a tui

Adiosu :) --Prc90 (talk) 10:57, 12 Nad 2018 (CET)[risponde]

Salude Dk1919 Franking, apo bidu chi Elcaracol est chirchende àteros amministradores, e chi dae s'ùrtimu tentativu nostru non b'est istada un'àtera eletzione. Deo mi so proponende torra, no isco si lu cheres fàghere fintzas tue (s'in casu annanghimus fintzas sa tua) ma, si ses de acordu cun sa candidadura mea, podes pònnere unu votu inoghe? Iscusa pro s'istorbu, non dio andare a pedire impitadore pro impitadore a leare parte a sa votatzione, ma inoghe non bi sunt bots pro fàghere ischire a sa gente chi bi sunt chistiones "burocràticas" abertas.--L2212 (talk) 15:34, 9 Ghe 2019 (CET)[risponde]

AB, gràtzias! T'apo votadu fintzas deo! Pro sos giudicados so de acordu, ponimus "Kingdom", chi est su prus curretu, e si cumprendet mègius si unu est istràngiu. Ite nde pensas, depo abèrrere una discussione in unu de sos 4 artìculos o insertare diretamente custu?--L2212 (talk) 20:31, 9 Ghe 2019 (CET)[risponde]
AB, apo a proare como!--L2212 (talk) 19:18, 10 Ghe 2019 (CET)[risponde]

Salude, fortzis nos ant a dare petzi sos permissos pro 1 annu, ca sos votos non bastaiant. A su mancu gasi sunt narende inoghe--L2212 (talk) 00:16, 27 Ghe 2019 (CET)[risponde]


Apo cambiadu sos nùmenes, pro sa categoria "Sardinian Giudici" ite pensas diat andare mègius? Sardinian medieval kings or "judges", Medieval Sardinian judges or Medieval judikes? Dio pònnere fintzas petzi Medieval Sardinian kings, ma in custu casu diamus dèpere incluire sos catalano-aragonesos e annànghere sa categoria a sa pàgina issoro, ca su tìtulu de "re" lu teniant fintzas issos.--L2212 (talk) 21:21, 10 Ghe 2019 (CET)[risponde]

Deo totu a postu, e tue? Fintzas pro mene diat andare bene, a pustis li rispondo. S'ùnica cosa est de acrarire bene in sas pàginas chi judge=king ("iudex sive rex"). O, fortzis, bidu chi l'at naradu fintzas issu chi in carchi libru in inglesu ant lassadu judike, impreare cussu. Judike of Cagliari , Judikes of Arborea e gasi sighende. Ite naras?--L2212 (talk) 21:38, 11 Ghe 2019 (CET)[risponde]

Antonio o Antoni Mura[modìfica su còdighe de orìgine]

Salude Dk1919 Franking, apo bidu sa modìfica chi as fatu a Sardinian Language in sa wiki inglesa e su documentu chi as carrigadu, e tando bidu chi inoghe non bi fiat galu apo traduidu s'artìculu de Mura dae s'italianu a su sardu e l'apo postu fintzas in ie. Tèngio una duda, però: ischis si Antonio Mura s'est mai firmadu comente "Antoni" in carchi logu o nono? Dio cambiare su nùmene a s'artìculu, ma no isco si est su casu o si issu at isseberadu de lassare su nùmene in italianu.--L2212 (talk) 20:47, 19 Ghe 2019 (CET)[risponde]

Proite, non l'as fata tue cussa registratzione?--L2212 (talk) 23:06, 19 Ghe 2019 (CET)[risponde]
Tue pedi, ma deo penso pròpiu chi siat una chistione de diritos de autore de su documentu àudio, chi diant dèpere èssere tuos e chi tue podes registrare cun sa litzèntzia chi cheres. No isco pro sa poesia, ma fintzas chie faghet una cover de una cantzone impreat su testu de calicun'àteru ma tenet sos diritos suos.--L2212 (talk) 14:38, 20 Ghe 2019 (CET)[risponde]
Salude, ite t'ant nadu? In cada manera, si ti serbit ischire si b'at su copyright e de ite casta est, o cheres pedire unu permissu, podes pedire a s'Ilisso (chi at publicadu si libru de Mura, fintzas de badas in pdf in ìnternet, o a Pier Luca Mura, su chi at iscritu sa pàgina de su poeta in sa wikipedia italiana e chi penso chi siat unu parente.--L2212 (talk) 14:42, 24 Ghe 2019 (CET)[risponde]

Salude, no isco si as bidu ma gràtzias a GatoSelvadego, chi est istadu gasi gentile de mi bènnere a avisare in sa pàgina mea, so bènnidu a ischire chi nos serbiant galu prus votos pro sas eletziones. Como diamus èssere a postu, ca issu at naradu ca su lìmite diat dèpere èssere de 5 votos, ma giustu pro abarrare prus siguros, si tenes calicunu in mente chi diat pòdere èssere interessadu a nos votare mi dias pòdere fàghere su praghere de lu cuntatare in antis chi acabet su perìodu de votu? Bastat chi tèngiat prus de 50 modìficas e chi siat istadu ativu in s'ùrtimu perìodu.--L2212 (talk) 02:48, 11 Fre 2019 (CET)[risponde]

Bi l'amus fata, a sa fine!--L2212 (talk) 17:30, 12 Fre 2019 (CET)[risponde]
Eja! Como mi paret chi mi pòngio a mudare s'artìculu de su mese. Ite nde pensas, ponimus unu de sos candidados isseberados carchi annu a como (dae inoghe: Crabas, Ses Natzionis o Holodomor) o un'àteru?--L2212 (talk) 15:14, 13 Fre 2019 (CET)[risponde]

Salude Dk1919 Franking, in antis de totu gràtzias pro su votu! Apo verificadu ma paret chi siat totu a postu. Abbaidende sa mapa paret chi sa motivatzione pro sos nùmenes siat su fatu chi cussa mapa daet preferèntzia a sos nùmenes in inglesu ("name:en"), chi de solitu in Sardigna sunt uguales a cussos italianos (es. Casteddu: name=Casteddu/Cagliari; name:sc=Casteddu; name:it=Cagliari; name:en=Cagliari). In logos comente a Macumere abarrat su nùmene dòpiu ca non b'at unu tag "name:en" e in cussu casu leghere "name". Lu podes bìdere fintzas in àteros logos: Roma est "Rome", Lisbona est "Lisbon" e gasi sighende. Ant impostadu s'inglesu in su còdighe de su template (penso chi s'istringa siat custa: bd:serviceParam wikibase:language 'en'), in Openstreetmap no ant cambiadu nudda.--L2212 (talk) 21:53, 16 Abr 2019 (CEST)[risponde]

Amministradore de s'interfache[modìfica su còdighe de orìgine]

Salude Dk1919 Franking, gràtzias!--L2212 (talk) 16:34, 5 Maj 2019 (CEST)[risponde]

Duda chi pertocat a "binchere"[modìfica su còdighe de orìgine]

Salude Dk1919 Franking! Oe apo annoadu su Template pro sas Noas, ca semus arribados a 6000 artìculos, ma como tèngio una duda a pitzu de sa paràula "binchet". Impreadu comente est in sas Noas (es. "30 maju 2019: sc.wiki binchet 6000 boghes") tue l'as mai intesu? Ca deo nono. Est petzi una manera de nàrrere chi non connosco? No isco si b'at àpidu giai un'arresonu a pitzu de custu termine in sos annos colados, cando deo galu non connoschio sc.wiki.--L2212 (talk) 17:24, 30 Maj 2019 (CEST)[risponde]

AB, como l'apo mudadu. Milli gràtzias!--L2212 (talk) 10:24, 31 Maj 2019 (CEST)[risponde]

Arresonu in sa Wiki de limba italiana[modìfica su còdighe de orìgine]

Salude Dk1919 Franking! Totu a su sòlitu, traballende e istudiende e faghende carchi cosa inoghe (comente as giai bidu de seguru). Aia bidu cuss'arresonu cando l'aiant incumentzadu, ma no ischia chi fiat sighidu. Tenes resone, a pònnere sa RAS comente artìculu printzipale est una cosa chi non tenet sensu perunu. S'in casu mai sa partzidura diat dèpere èssere "Sardigna" e "Regione Autònoma de sa Sardigna" comente est inoghe. Apo a intervènnere in cue deo puru como. Gràtzias, saludos corales e a menzus cosas a tie puru, isperemus a beru!--L2212 (talk) 17:20, 5 Maj 2020 (CEST)[risponde]

Utente bandidu dae Wikipedia[modìfica su còdighe de orìgine]

Salude Dk1919 Franking, gràtzias meda pro m'àere cuntatadu. In antis de totu, su chi narat Prc90 no est beru ca no apo MAI impostu sa LSC in sos artìculos, ne a issu ne a nissunu de àteru. Antzis, cando un'utente at mudadu s'artìculu "limba sarda" boghende sas àteras grafias, so istadu deo a li annullare cussas modìficas. Comente podes bìdere in sas modìficas suas, filtrende petzi pro sas pàginas noas, issu de pàginas in campidanesu nd'at iscrita prus de una, e non lias apo mai tocadas. Su chi apo fatu deo est su de bandire unu chi in antis cheriat fortzare sa visione sua de sa limba sarda e de sos topònimos (ca, comente as bidu fintzas tue, in s'artìculu de Biddacidru at iscantzelladu sas fontes comunales chi narant chi sunt sos biddacidresos chi mutint gasi cussa bidda) e, a pustis, m'at ingiuliadu prus bortas. In antis in su Tzilleri ("chini ses tui? NUDDA. NUDDA e prus pagu de nudda" e fintzas acusas de ratzismu, chi sunt ridìcolas a beru), e a pustis, in sas cuntierras meas ("lsc pudèsciu"). Unu chi andat a fàghere atacos personales pro una chistione de topònimos ufitziales, in ue est fintzas in tortu (su nùmene de sa bidda l'isseberat Prc90 e su comune de Biddacidru depet obedire a issu, como?) tenet fintzas su coràgiu de fàghere acusas de discriminatzione? Chie est chi si cheret cumportare che a "su mere de su casinu" (pro impreare paràulas suas)? Deo o issu? E ite b'intrat sa polìtica, como? Non s'est mai chistionadu de chistiones de polìtica, inoghe, e non m'ammento de nissunu chi siet mai istadu bandidu pro cussu, comente giai ischis fintzas tue. Est ponende cussas cosas in mesu petzi ca isperat de fàghere abbolotu. Si l'apo bandidu est pro cussu, non pro àteru. Una cosa est a dibatere, un'àtera est a ingiuliare e a disfamiare e, cando ti narant de l'acabare, a sighire galu de prus. E su fatu chi apat iscritu cussas fàulas (chi chie si siat podet verificare) est petzi un'àtera proa, a parre meu, chi issu no est in fide bona. Saludos corales e gràtzias, a nos intendere sanos e cuntentos!--L2212 (talk) 17:18, 12 Maj 2020 (CEST)[risponde]

Arresonos de istandards e Templates[modìfica su còdighe de orìgine]

Salude Dk1919 Franking, ti cheria sinnalare cust'arresonu, s'in casu ti potzat interessare. Penso chi siet un'argumentu de importu.--L2212 (talk) 04:18, 14 Maj 2020 (CEST)[risponde]

Salude! Eja, la connoschia, aia fintzas installadu s'aplicatzione pro pompiare comente fiat ma in cussu momentu aia bidu chi fiat galu minore meda e chi sas letziones fiant pagas a beru. Sa ghia in inglesu giai paret unu pagu prus mannitedda, ma in ue la dias chèrrere pònnere? Deo aia pensadu de creare una pàgina cun una lista de materiales pro imparare su sardu (custu, sas videoletziones de sardu de SassariTV e de sa Regione, totu sa roba de sardegnacultura etz.), gasi comente apo fatu pro sos ditzionàrios, ma no isco si, pro sa cosa chi no est pùblica che a cussa de sa Regione, diat èssere su casu o si diat èssere una forma de "publitzidade" chi in Wikipedia non diat andare bene (fintzas ca b'at fintzas cosa a pagamentu che a custa aplicatzione). Ite naras tue? In su mentres diamus pòdere annànghere GigaSardinianWords a sa lista de vocabolàrios.--L2212 (talk) 00:41, 31 Maj 2020 (CEST)[risponde]

Pro como apo annànghidu su glossàriu a sa lista. Eh, est cussu, faghende gasi las diamus pòdere pònnere? Cunflitu de interesse non bi nde diat dèpere èssere, ca non l'apo fata deo, ma de custas règulas non nd'isco meda. Pro sas videoletziones tèngio sa matessi duda.--L2212 (talk) 01:34, 1 Làm 2020 (CEST)[risponde]
Salude Dk1919 Franking, totu bene? A sa fine, in sas dies coladas, apo chircadu si agataia règulas de Wikipedia pro su chi pertocat a su materiale didàticu, de badas e nono, pro una limba, ma non nd'apo agatadu. Pro custa resone, bidu chi tantu pàginas chi chistionant de aplicatziones e cosas gasi giai nde esistent in àteras versiones de Wikipedia, fintzas si est cosa a pagamentu o cun publitzidade (es.Babbel), apo creadu custa pàgina e in intro b'apo postu totu. Tue ite nde pensas? Ti paret chi andet bene?--L2212 (talk) 21:13, 18 Stg 2020 (CEST)[risponde]

Ponnere unu blocu a una pagina[modìfica su còdighe de orìgine]

Salude Dk1919 Franking! Totu bene, e tue? Pro blocare una pàgina bisòngiat a colare, cun su puntadore, in subra a "Prus" (in sa barra in ue bi sunt fintzas "Modìfica" e "Càstia istòria", e a pustis a incarcare "Barda". Dae sa pàgina chi ti s'at a abèrrere as a pòdere isseberare sa casta de amparu (modìficas permitidas petzi a sos impitadores autocunfirmados o fintzas a sos amministradores ebbia) e sa longària sua (es. una chida o unu mese). Si tenes carchi problema faghe·mi ischire, s'in casu mai lu potzo fàghere fintzas deo!--L2212 (talk) 15:50, 2 Cab 2020 (CEST)[risponde]

Speraus ca custu 2021 ad a esse mengiur de su 2020, chi es(-t) passau; augurior mannor de bonas cosasa!--EnzoEncius 15:16, 1 Ghe 2021 (CET)[risponde]

Ischedadura de sos mastros[modìfica su còdighe de orìgine]

Salude! L'apo posta como, no aia galu bortadu cussu paràgrafu in italianu e in inglesu ca fia afainadu e non tenia su tempus. Gràtzias pro l'àere posta in cussa inglesa!--L2212 (talk) 16:53, 4 Fre 2021 (CET)[risponde]

How we will see unregistered users[modìfica su còdighe de orìgine]

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

19:19, 4 Ghe 2022 (CET)