Sardos

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.

Ozieri-Stemma.png
Articulu in logudoresu
Ozieri-Stemma.png

Sos sardos sun su populu chi vivet in Sardigna, ìsula de su Mediterraneu otzidentale e regione autònoma de s'istadu italianu, nada in sardu "Regione Autònoma de Sardigna" e in italianu Regione Autonoma della Sardegna.

Orìgine[càmbia | edit source]

Preistoria[càmbia | edit source]

Sa Sardigna la aìan populada a fiottos, tra su Paleoliticu superiore, su Mesoliticu e su Neoliticu antigu, zente chi benìat dae sa penisula iberica e italiana. In sa fase mediana de su Neoliticu, atteras populatziones fin accudidas dae su trettu pirenaicu-proventzale, e a pustis dae isulas postas in Egeu, Creta e Tziclades; a sas primas si depet su megalitismu, a sas atteras sa cultura de Othieri, isparghida peri tottu s'isula. In s'Eneoliticu fit cumparta sa cultura de Monte Claro e, a pustis, cussa de su conzu campaniforme, chi nde la aìan fatta intrare dae su trettu francu-ibericu e dae s'Europa tzentrale trumigheddas pitticas chi fin agabbadas a cumbìver cun sa zente de su logu. A custa cultura si depen, imbetzes, tecnicas noas pro traballare cun su metaddu, atteros istiles tzeramicos e fintzas, cun tottu probabilidade, una limba indo-europea. In sa prima fase de s'Edade de Brunzu, sa cultura de su conzu campaniforme fit a pare cun sos influssos chi benìan dae su trettu polanianu, mudende in sa cultura de Bunnànnaru.

Sa tziviltade nuraghesa fit cumparta in sa Edade Media de Brunzu. Tando, s'isula la populaìan paritzas etnias: sas prus importantes fin cussas de sos Balares, de sos Ilienses e de sos Cossos (chi aìan dadu su nòmine a s'isula de Còssiga, ma no est a los cunfùnder cun sos Corsicanos modernos). Sos Sardos antigos, sigundu a tzertos istudiosos, si poden ponner a pare cun sa populatzione narada Shardana.

Non semus a connoschèntzia de cale limba (o limbas) si chistionaìat in Sardigna a cussos tempos. Podet esser chi sa limba nuraghesa tenìat assimìzos cun su bascu, oppuru cun etruscu. Atteros istudios creden, imbetzes, chi in Sardigna bi aìat prus sistemas limbisticos, sìat preindoeuropeos sìat indoeuropeos.

Limba[càmbia | edit source]

Bae puru a bidere: sardu, italianu, corsicanu-sardu (galluresu e tàtaresu), s'aligheresu, tabarchinu.

Sos sardos faeddan su sardu, limba nou-latina reconnoschida comente ufitziale, impare a s'italianu, in su 1997. Custu si depet a medas peleas chi bolìan punnare a su bilinguismu. Bi at peri ateras limbas chi sardas, linguisticamente faeddende, no sun e si poden pensare comente minorìas in intro de minorìa: tando bi est su tataresu, limbazu pisanu cun medas faeddos sardos, e su galluresu, chi calicunu credet limbazu autònomu, o (cosa chi pensat su prus de sos istudiosos) unu limbazu corsicanu chi si assimizat meda a cussu de sa bidda de Sartene; in prus, si depen tenner in contu isulas linguisticas a banda, che su s'aligaresu, una variedade de su cadelanu orientale. Attera zente, chi fit accudida in Sardigna a tempus de su fascismu dae continente, faeddat fintzas su venetu in biddas comente Fertilia, Maristella e Arborea.

Sigundu un'istudiu de sa regione, su sardu lu dian connoschere unas 1.495.000 persones e faeddare unas 1.000.000, a fronte de unu 3% ebbìa chi naraiat de non lu connoschere e de non lu cumprender. Peròe, su numeru de zente chi lu impreat dontzi die est meda prus bassu, e petzi su 13% de pitzinnos at imparadu sa limba dae sos mannos. Pro custu bi at arriscu meda chi, si non si bi ponet remèdiu, su sardu sì nche diat poder mòrrer in pagu tempus.

Religione[càmbia | edit source]

Sa prus parte de sardos est catòlica, ma custu non che bogat su fattu chi bi sun fintzas ateos e agnosticos, o atteras religiones puru, mancari chi sian in minorìa.